Retourbeleid

Retourbeleid Stichting Start 2 Finish

1. Algemeen

a. Dit retourbeleid is van toepassing op alle aankopen gedaan bij Stichting Start 2 Finish voor de verkoop van boeken.

b. Voor vragen over dit retourbeleid kan contact worden opgenomen met de klantenservice van Stichting Start 2 Finish.

2. Herroepingsrecht

a. De Klant heeft het recht om binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling de koopovereenkomst te ontbinden zonder opgave van redenen.

b. Het herroepingsrecht geldt niet voor gepersonaliseerde of speciaal voor de Klant bestelde producten.

3. Melding van Retour

a. Om gebruik te maken van het herroepingsrecht, dient de Klant binnen de gestelde termijn de Stichting schriftelijk op de hoogte te stellen van zijn besluit om de bestelling te retourneren.

b. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het retourformulier dat beschikbaar is op de website van Stichting Start 2 Finish.

4. Retourvoorwaarden

a. De producten dienen ongebruikt, onbeschadigd en in originele staat te zijn.

b. De Klant is verantwoordelijk voor de kosten en het risico van de retourzending, tenzij anders overeengekomen.

c. Bij ontvangst van de geretourneerde producten zal Stichting Start 2 Finish de staat van de producten beoordelen alvorens over te gaan tot terugbetaling.

5. Terugbetaling

a. Stichting Start 2 Finish zal binnen 14 dagen na ontvangst van de geretourneerde producten overgaan tot terugbetaling van het aankoopbedrag, inclusief eventuele betaalde verzendkosten voor de heenzending.

b. De terugbetaling zal worden uitgevoerd met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij anders overeengekomen.

6. Uitzonderingen

a. In het geval van beschadigde, gebruikte of onvolledige geretourneerde producten behoudt Stichting Start 2 Finish zich het recht voor om de terugbetaling geheel of gedeeltelijk te weigeren.

b. Stichting Start 2 Finish behoudt zich ook het recht voor om retourzendingen te weigeren als niet aan de gestelde voorwaarden is voldaan.

7. Klantenservice

Voor vragen, opmerkingen of assistentie met betrekking tot retouren kan de Klant contact opnemen met de klantenservice van Stichting Start 2 Finish via [email protected].

Door een aankoop te doen bij Stichting Start 2 Finish verklaart de Klant zich akkoord met dit retourbeleid. Stichting Start 2 Finish behoudt zich het recht voor om dit retourbeleid te allen tijde te wijzigen.