Geplaatst op 1 reactie

De kracht van passie

Doe dingen met passie, of doe ze helemaal niet!

De meeste succesvolle mensen zijn mensen met passie. Passie is hun drijfveer, net zoals een raket de lucht in word gestuwd door een raketmotor, zo brengt passie je naar ongekende hoogten!

Passie betekent volgende de Van Dale: hartstocht, drift; hartstochtelijke liefhebberij. Hartstocht heeft de volgende betekenis: groot verlangen naar iets, of grote liefde hebben voor iets! Het heeft met je hart te maken, want passie komt uit je hart. Hartstocht is letterlijk dat het tocht vanuit je hart. Je hart staat dan open en als je iets met passie doet dan stroomt het vanuit het hart. Passie laat je hart stromen. Passie komt vanuit je diepste kern, je ”ziel”. Het is in beweging!

Een andere vertaling voor passie is “iets wat je zielsgraag doet”. Kortom als je iets vanuit passie doet dan doe je het vanuit je hart en ziel!

Als je werk je passie is, hoef je nooit meer te werken!

 Zes krachtige uitwerkingen van passie.

P –ijn
A –lles geven
S – Standvastigheid
S – ucces
I – Inspireert anderen
E -Enthousiast

1. Passie komt voort uit pijn en maakt dat je pijn kunt verdragen

Passie komt van het Latijnse woord pati wat letterlijk lijden betekent. Passie betekent ook het lijden van Jezus. De passie van Jezus voor ons, maakte dat hij wilde lijden voor ons! Hij had een doel, de wereld redden en daar was hij gepassioneerd over!
Tegelijktijdig komt passie ook voort uit lijden. Hoe kom je er achter waar je gepassioneerd over bent? Kijk naar het lijden wat je hebt meegemaakt. Want vaak word passie geboren in lijden.

Romein 8:28 En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede.

God gebruikt jouw lijden, een keert het ten goede! Jou passie en Gods plan met je leven zijn connected! Uit lijden komt kracht, komt zalving! En kracht volgt passie

2. Passie maakt dat je alles geeft

God is zo gepassioneerd over ons, dat Hij alles gaf! Zijn eigen Zoon! Hij is zo gepassioneerd dat hij zijn zoon gaf, zonder dat hij er iets voor terug zou krijgen. De bruidegom legde zijn leven af voor de bruid! Maar de bruid wees de bruidegom af.

Romein 5: 8 Maar God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren.

Zo gepassioneerd! Onze afwijzing maakte hem nog gepassioneerder! De pijn van onze afwijzing maakt dat zijn hart nog harder ging branden voor ons, om ons te redden. God is gepassioneerd over jou! En zo mogen wij ook alles geven voor Jezus! Uit passie voor hem leven!

Matthew 22:37Jesus said, “‘Love the Lord your God with all your passion and prayer and intelligence.’ This is the most important, the first on any list. MSG

3. Passie maakt je standvastig

Love is invincible facing danger and death. Passion laughs at the terrors of hell. The fire of love stops at nothing— it sweeps everything before it. Flood waters can’t drown love, torrents of rain can’t put it out. Song of Songs 8:6-7 MSG

Passie is als brandstof voor je wil. Het zorgt ervoor dat het niet meer goed om moeten, maar willen! Wat we in het leven willen bereiken is minder afhankelijk van wat we willen, maar veel meer afhankelijk van hoe graag we het willen! Het gaat dan niet om ‘willpower’, maar ‘wantpower’.  Mensen die iets graag genoeg willen, hebben ook de wilskracht om het te bereiken. Je kunt mensen niet helpen om winnaars te worden, tenzij ze zelf willen winnen.  Kampioenen worden kampioenen van binnen uit, niet van buitenuit.

4. Vanuit passie dingen doen brengt succes met zich mee

Numbers 14: 24″But my servant Caleb—this is a different story. He has a different spirit; he follows me passionately. I’ll bring him into the land that he scouted and his children will inherit it. msg

Kaleb volgde de Heer met passie en die passie bracht hem in het beloofde land!

“A great leader’s courage to fulfill his vision comes from passion, not position.” John C. Maxwell

Wat maakt dat gewone alledaagse mensen buitengewone dingen tot stand kunnen brengen? Passie!

 • Feit : meer dan 50 % van de CEO’s van Fortune 500 bedrijven hadden C of C- gemiddelden in college
 • Feit: Bijna 75 % van alle Amerikaanse presidenten waren in de onderste helft van hun schoolklassen
 • Feit : meer dan 50 % van alle miljonairs ondernemers nooit klaar met school

Ze hadden allemaal passie, dat maakte het verschil

Great dancers are not great because of their technique, they are great because of their passion. Martha Graham

‘If you can’t figure out your purpose, figure out your passion. For your passion will lead you right into your purpose.’ TD Jakes

5. Passie inspireert anderen

Heb 10:24 En laten wij op elkaar letten door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. hsv

Passie in aanstekelijk; je kunt er mee mensen mee aanvuren. Je kunt er mensen mee inspireren. Het woord inspiratie is afgeleidt van de latijnse woorden‘in’ en ‘spirare’. In-spirare betekent letterlijk inademen of inblazen. Daarnaast bekent in ‘spirare’, ook ‘spiritus’, hetgeen betekent geest of ziel. Inspireren betekent dus letterlijk: geest inblazen of inademen.

Je blaast het vuur van je passie in iemand anders die daardoor ook met dezelfde passie in beweging komt.

6. Passie houd je enthousiast

Het woord enthousiast is afgeleidt van het woord  éntheos ‘god in zich hebbend’. De heilige Geest woont in ons. Als zijn vuur in je brand dan kun je niet anders dan enthousiast zijn.

Rom 12:11 Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de Geest en dien de Heer.

Wat is jou passie?  Passie is het antwoord op de volgende vragen:

Wat doe je het liefst?
Waar ben je goed in?
Wat zou je doen als je niet meer hoeft te werken?
Wat zou je de hele dag kunnen doen?
Wat kan je eindeloos doen?
Wanneer vergeet jij de tijd?
Waar krijg je ontzettend veel energie van?
Waar word je warm van?

1 gedachte over “De kracht van passie

 1. https://www.vaderhart.nl

  Het gaat om het hart. Jezus houdt van ons. In liefde is geen pijn. er is ook geen pijn in de hemel. Het is een bolwerk.

  Vroeger toen ik tiener was heb ik deze website gelezen. Ik was emotioneel misbruikt door een aantal familie leden. Daardoor had ik een verkeerd beeld van die God was. God is de Volmaakte Vader die altijd voor ons wil zorgen als wij Hem er om vragen.

  God is zorgzaam. Hij is passie. Ik hoop dat u het mag aan nemen dat God liefde is,

  De liefde laat geen ruimte voor angst; volmaakte liefde sluit angst uit, want angst veronderstelt straf. In iemand die angst kent, is de liefde geen werkelijkheid geworden.
  1 Johannes 4:18

  Jezus keek naar de noden van mensen. En daarom stierf Hij voor onze zonden. Het was voor Hem geen straf. Want God is Het Licht. In licht is geen duisternis.

  Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. – Johannes 15:13

  God wil niet dat u ziek of gebroken bent. Want Hij wil onze heelmeester zijn.

  Ik hou van u als broer en ik bidt voor u. Dat u niet de verkeerde richting wordt op gestuurt door mensen. God neemt de tijd voor onze gebrokenheid. Het gaat Hem om ons hart. Liefde is sterker dan de dood.
  Liefs, Aaron.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *