Geplaatst op Geef een reactie

God Genadig Goed Geduldig

Wie is als de HEERE, onze God? Die zeer hoog woont, Die zeer laag ziet, in de hemel en op de aarde; Die de geringe opricht uit het stof, de arme verheft uit het vuil, om hem te doen zitten bij edelen, bij de edelen van Zijn volk; Psalm 113:5-8 (HSV)

Wie is als de Heere onze God? Het antwoord  zou zijn, niemand! Want niemand is als God. Je bent pas God als je voldoet aan deze drie voorwaarden, de drie A’s; almachtig, alwetend, alomtegenwoordig! God heeft dus alle macht, hij weet alles en hij kan overal tegelijk zijn! Als een mens deze eigenschappen zou bezitten, dan is de kans groot dat hij misbruik van zijn drie goddelijke eigenschappen zou maken. Misschien heb je de film ‘Bruce almighty’ wel eens gezien. Die brengt dat mooi en grappig in beeld.

3 A’s en 3 G’s
Ik ben blij dat God naast deze drie goddelijke eigenschappen, ook genadig, goed en geduldig is. Deze machtige God misbruikt zijn macht nooit! Hij woont zeer hoog in de hemel, maar hij ziet zeer laag naar de aarde! Naar ons, naar jou, naar mij! Hij ziet om naar de geringe en richt die op uit het stof. Dat betekent dat God zich bukt en zijn hand uit strekt naar ons. Om ons vervolgens uit het stof en uit het vuil te trekken, ons een schoon en nieuw kleed te geven en ons te doen zitten bij Hem aan tafel. God misbruikte zijn macht niet, maar legde zijn macht af, werd een mens en daalde af naar ons niveau, stapte onze wereld binnen om ons te redden. Dank God vandaag, dat Hij behalve de drie A’s ook de drie G’s heeft; genadig, goed en geduldig!

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *