Geplaatst op Geef een reactie

God kocht terug wat al van Hem was

‘Wat hebben die zeven lammetjes te betekenen die u apart hebt gezet?’ vroeg ​Abimelech​ hem, en hij antwoordde: ‘Door die zeven ooilammetjes van mij aan te nemen erkent u dat ik deze ​put​ hier heb gegraven.’ Genesis 21:29-30

Abraham geeft zeven lammetjes aan Abimelech. Als tegenprestatie moest Abimelech erkennen dat de put door Abraham gegraven is en dus zijn eigendom is. De versen hiervoor lees je dat de knechten van Abimelech zich deze put toegeëigend hadden, je zou ook kunnen zeggen, gestolen hadden. Abraham confronteert Abimelech hierrmee en Abimelech erkent dat de put van Abraham is en dat zijn knechten niet goed gehandeld hebben. Je zou verwachten dat daarmee de kous af is. Abimelech geeft de put terug, probleem opgelost.
Maar nee, Abraham geeft zeven lammetjes voor een put die al van hem was. Wat een mooi beeld van het kruis! Het volmaakte (7 is getal van volmaakteheid) lam van God wordt door God aan ons geven om ons terug te kopen, terwijl we al van Hem waren. We zijn Gods kinderen, maar  God betaalde onze schuld door het bloed van het onschuldig volmaakte Lam van God, Jezus Christus! Wat een erkenning van God de Vader, dat wij Zijn eigendom zijn; zijn kostbare bezit.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *