Geplaatst op Geef een reactie

I’ve been to the mountain top

Een paar weken geleden was het Martin Luther King dag. Ik luisterde weer eens naar een van zijn beroemde toespraken, en opnieuw raakte de laatste woorden van zijn laatste toespraak me diep in het hart.

‘Well, I don’t know what will happen now. We’ve got some difficult days ahead. But it doesn’t matter with me now. Because I’ve been to the mountaintop. And I don’t mind. Like anybody, I would like to live a long life. Longevity has its place. But I’m not concerned about that now. I just want to do God’s will. And He’s allowed me to go up to the mountain. And I’ve looked over. And I’ve seen the promised land. I may not get there with you. But I want you to know tonight, that we, as a people, will get to the promised land. And I’m happy, tonight. I’m not worried about anything. I’m not fearing any man. Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord.’

Een dag later werd Martin Luther King doodgeschoten. Uit zijn laatste woorden blijkt dat hij wist dat hij zou sterven, dat hij zou sterven voor zijn droom en de droom niet zelf zou zien uitkomen. Hij droomde van een Afro-Amerikaanse president, wij zien hem nu. Martin Luther King vergelijkt zichzelf met Mozes die het volk bevrijdde uit slavernij en het bracht naar de grens van  het beloofde land. Mozes mocht van uit de berg Nebo het beloofde land zien, maar hij zou het niet binnengaan.

Bereid zijn te sterven voor je droom

Martin Luther King zegt hier dat hij alleen maar God’s wil wilt doen. Dat doet me denken aan Jezus Christus, die de dag voor Hij stierf ook tegen God de Vader zei niet mijn wil, maar uw wil geschiedde. Jezus had ook een droom; de wereld verzoenen met God de Vader. En Jezus wist dat Hij moest sterven, om deze droom te zien uitkomen. Hij moest zijn leven geven als offer voor onze zonden.

Wat zou ik doen?

Kan ik net als Martin Luther King zeggen, ik maak me nergens zorgen om, ik vrees geen enkel mens, ook al bedreigen mensen me met de dood omwille van mijn droom! Kan ik net als Jezus, terwijl hij bloed zweet zeggen, niet mijn wil, maar uw wil geschiedde. Ben ik bereid te sterven voor Jezus, zoals hij bereid was te sterven voor mij?

Kan ik net als Paulus zeggen:  ‘Ik hecht echter niet de minste waarde aan het behoud van mijn leven, als ik mijn levenstaak maar kan voltooien en de opdracht uitvoeren die ik van de Heer Jezus ontvangen heb: getuigen van het evangelie van Gods genade.’ Handelingen 20:24

Ik kan alleen maar bidden, Heer geef me zoveel voor liefde voor U en voor de droom die U mij heeft gegeven, dat ik bereid ben er voor te sterven.

Bekijk hier Martin Luther King’s laatste woorden:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *