Geplaatst op 1 reactie

Lam of leger?

Samuel​ nam een lammetje en droeg het in zijn geheel als ​brandoffer​ aan de HEER op.  1 Samuel 7:9

Dit speelt zich af in een tijd dat het volk van Israel zich in liet met afgoden, door de Filistijnen overheerst werden en daardoor ook de ark van het verbond kwijt raakten. In de versen hiervoor spoort Samuel het volk aan om terug te keren naar God en te breken met afgoderij, zodat de overheersing van de Filistijnen zou stoppen. Het volk geeft hier massaal gehoor aan en Samuel houdt een grote openluchtsamenkomst in Mispa waar het hele volk (ook vrouwen en kinderen) naar toe komt om samen met Samuel te bidden, te vasten en hun nieuwe toewijding naar God kracht bij te zetten!

Wat een geweldige doorbraak! Maar juist op het moment van deze geestelijke doorbraak en het moment van deze samenkomst, komen de Filistijnen om het volk aan te vallen! Ik kan het de mensen al horen zeggen: ‘Samuel, als we ons weer met ons hele hart op God zouden richten, zou de overheersing toch stoppen? En nu komen ze ons in de pan hakken?’ De vijand kwam op een kwetsbaar moment;  het volk van Israël kwam om te bidden, niet om te vechten. Ze waren daar met hun ouderen, kinderen en vrouwen. Ik kan me de paniek voorstellen. Maar we moeten niet verbaasd zijn dat als we de juiste keuzes maken, dat juist dan de tegenstand komt. Vervolgens zeggen ze tegen Samuel:

‘Laat ons niet in de steek en roep voor ons de HEER, onze God, te hulp, opdat hij ons redt uit de greep van de Filistijnen.’ (vers 8)

Ik denk dat iedereen verwacht had dat Samuel het volk te wapen zou roepen en de niet-strijders zou oproepen om te vluchten. Maar nee, Samuel komt niet met een leger, maar met iets anders dat begint met een L, een lammetje! Wat hebben we nou aan een lammetje? En vervolgens wordt het lam geslacht! Wat heb je nou aan een geslacht lammetje?

Terwijl ​Samuel​ nog met het ​offer​ bezig was, kwamen de Filistijnen er al aan om Israël aan te vallen. Maar toen donderde de HEER met luide stem tegen de Filistijnen en zaaide zo veel verwarring dat ze tegen Israël wel het onderspit moesten delven. (Vers 10)

Het lammetje dat geslacht werd, bracht de overwinning. Een bovennatuurlijke overwinning! Wat een mooi beeld van Jezus aan het kruis, het lam van God dat geslacht werd en dat totale overwinning bracht. Toen Jezus riep ‘het is volbracht’ donderde de Heer met luide stem tegen satan en zijn demonen en ze werden voor eens en voor altijd verslagen!

 

1 gedachte over “Lam of leger?

  1. Toevoeging: zo zie je maar weet dat voordat Jezus al bestond hij zichzelf (de lam) op offerde voor de mens.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *