Geplaatst op Geef een reactie

SPOKEN WORD | Human Together

Politieke denktank Sallux presenteert ‘Human Together’, een visie op hoe een gezonde economie eruit zou kunnen zien. Sallux betekent “Zout en Licht”. Sallux wil waar nodig een gezouten debat op gang brengen en licht werpen op de problemen waarmee we vandaag worden geconfronteerd.

De ‘Spoken Word’ wordt aangeboden door Remco & Mireille de Zwart. De creatieve uiting van de ideeën over onze economie laat zich als volgt samenvatten: “We as human beings are in this together.” 

De manier waarop onze economie de afgelopen decennia is gevormd en geëvolueerd, bereikt haar grenzen op meerdere niveaus: ons milieu wordt geschaad, het klimaat verandert, de middenklasse neemt af en de armen hebben geen kans om een  zinvol leven op te bouwen . Het is de overtuiging van Sallux dat de economie de samenleving moet helpen, en niet moet dicteren, ten behoeve van een paar mensen. De economie moet ten dienste staan a van de mensen en niet andersom. Het is een krachtige oproep tot eenheid en inclusie, en een herinnering dat we allemaal samen mens zijn. Als mensen delen we een gemeenschappelijke geschiedenis en samen moeten we een gemeenschappelijke toekomst creëren.

 In deze tijd van groeiend individualisme en opportunisme is het belangrijk om een  andere stem te laten horen. Er is altijd een kans op verandering. De Ierse rockband U2 zingt in hun ‘I’ll go crazy if I don’t go crazy tonight’: “Every generation gets a chance to change the world.” 

Elke generatie maakt haar eigen keuzes. In deze tijd, waarin verschillende crises de krantenkoppen halen, is het belangrijk om de aandacht te vestigen op oplossingen. Sallux gelooft dat een gezonde sociale samenleving kan worden opgebouwd door gezamenlijke inspanningen. We kunnen en moeten het samen doen. En zo kan een goed en evenwichtig antwoord worden gevonden op de steeds groter wordende klimaatcrisis. De meeste problemen waar we nu mee te maken hebben, zijn te groot en te ingewikkeld om door één enkele leider op te lossen. Wat we nodig hebben, zijn inspirerende mensen die de innovatie en verandering kunnen voeden, voor een toekomst die de toekomst van ons allemaal zal zijn: ‘Being Human Together’.

Sallux wil bruggen slaan tussen de tegenstellingen om zo een gemeenschappelijke basis te vinden. Zij zien dat er een relationele benadering van het leven, de economie en de samenleving nodig is. Ze komen met oplossingen en blijven niet aan de veilige kant van de status quo. Dit doen ze door evenementen te organiseren en relevante publicaties te verspreiden.

Sallux is ook een vereniging die fungeert als de politieke basis voor de European Christian Political Movement (ECPM). Sallux ondersteunt de ECPM, vooral politiek inhoudelijk, door pan-Europese samenwerking en het aandragen van analyses, ideeën en beleidsopties. Sallux deelt het basisprogramma en de christelijke waarden van de ECPM. Als vereniging verwelkomt Sallux gelijkgestemde denktanks, ngo’s en individuele politici als lid. Samen met deze partnerorganisaties wisselt Sallux informatie en ideeën uit en vergroot het de verspreiding van een nieuwe visie met positieve invloed op de Europese samenleving.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *