Geplaatst op Geef een reactie

Vier bijzondere vrouwen

Overzicht van de afstamming van ​Jezus​ ​Christus, ​zoon van ​David, zoon van ​Abraham.
Abraham​ verwekte ​Isaak, ​Isaak​ verwekte ​Jakob, ​Jakob​ verwekte Juda en zijn broers, Juda verwekte Peres en Zerach bij Tamar, Peres verwekte Chesron, Chesron verwekte Aram, Aram verwekte Amminadab, Amminadab verwekte Nachson, Nachson verwekte Salmon, Salmon verwekte ​Boaz​ bij Rachab, ​Boaz​ verwekte Obed bij ​Ruth, Obed verwekte Isaï, Isaï verwekte ​David, de koning. David​ verwekte ​Salomo​ bij de vrouw van Uria, Mattheus 1:1-6

In deze geslachtslijn van Jezus worden vier vrouwen genoemd, Tamar, Rachab, Ruth en Batsheba (de vrouw van Uria).

Op zich is het al bijzonder dat in deze geslachtslijn vrouwen vermeldt worden, want meestal worden alleen de mannen genoemd. Maar wat nog bijzonderder is, is het feit dat deze vrouwen allemaal iets meedragen van de zonde. Tamar doet zich voor als prostituee en krijgt zo een kind van haar schoonvader Juda, Rachab was een prostituee in Jericho, Ruth was een heidense vrouw uit Moab en Batsheba kreeg Salomo uit overspel door de zonde van David. Als je dan vrouwen in de geslachtslijn vermeldt, dan zou ik zeer bijzondere vrouwen vermelden, zonder zonde. Maar nee, God wilt dat juist deze vrouwen genoemd worden in de geslachtslijn van Jezus. Waarom? Omdat Jezus is gekomen om de zondaren te redden en genade te brengen voor hen die vergeving nodig hebben. En deze vrouwen zijn daar als een profetische voorbode van.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *