Geplaatst op Geef een reactie

Vijf stenen die de reus van angst neerhalen

Wie had dit gedacht toen we op oudejaarsavond elkaar gelukkig en gezond nieuwjaar wensten. Het was op diezelfde dag dat de eerste Corona besmettingen in China werden gerapporteerd aan de WHO. En nu, twee en een halve maand later is onze wereld in de greep van een onzichtbare vijand; het Corona virus. In een korte tijd vallen dingen weg die tot voor kort vanzelfsprekend waren; lege schappen in de supermarkt, scholen en horeca dicht, events en kerkdiensten die niet doorgaan, vluchten van en naar het buitenland die niet meer mogelijk zijn, landen om ons heen die zelfs helemaal op slot gaan, ziekenhuizen die overbelast zijn en mensen die overlijden aan de gevolgen van het virus.

Deze situatie herinnerd ons aan de woorden van Jezus, toen hij zei: “Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld.”

Het zou ons dus niet moeten verbazen dat we in de wereld, ook in onze westerse wereld, dingen mee zullen maken die moeilijk en zwaar voor ons zijn. Maar hoe reageren we op momenten zoals deze, in situaties dat er dingen gebeuren die we niet onder controle hebben. Als we niet uitkijken gaat er niet alleen een virus viraal over de wereld, maar gaan angst en paniek ook viraal.

Toen het volk van Israël stond tegenover Goliath, was het hele volk bang om het tegen hem op te nemen. Ze waren verlamd van schrik. Maar David pakte vijf stenen en zijn slinger en haalde de reus neer. Zo kan angst ook een reus zijn in ons leven, die je net zoals Goliath kan intimideren. Maar wij mogen net als David vijf stenen pakken en de reus van angst neer halen. Er is nog geen vaccin tegen het Corona virus, maar deze vijf stenen uit Gods woord zijn ons vaccin tegen tegen angst en paniek!

Deze vijf stenen (die allemaal even belangrijk zijn) halen de reus van angst neer in jouw leven:

1. Gods vrede

Voordat Jezus zegt dat we het zwaar te verduren zullen krijgen, zegt hij het volgende: ‘Ik heb dit gezegd opdat jullie ​vrede​ vinden bij mij.’ (Johannes 6:33). Te midden van de chaos in de wereld, kunnen we vrede hebben in Jezus. En dat is een bovennatuurlijke vrede die niet afhankelijk is van vredige omstandigheden. Het is een vrede die alle verstand te boven gaat, en je ​hart​ en gedachten in ​Christus​ Jezus bewaakt en bewaart( Fillipenzen 4:7).

2. Gods liefde

De liefde van God en angst kunnen niet tegelijk in één ruimte zijn. Want de ​liefde​ laat geen ruimte voor angst; volmaakte ​liefde​ sluit angst uit (1 Johannes 4:18a). En de liefde van God is volmaakt, onvoorwaardelijk en onuitputtelijk. Het is een bovennatuurlijk liefde die de wereld niet kent. En deze liefde drijft alle angst uit je hart.

3. Gods aanwezigheid

Er staan talloze bijbelverzen in de bijbel waarin God tegen ons zegt dat we niet bang hoeven zijn. En God geeft dan altijd als reden dat Hij met ons is. Het bekendste bijbelvers waarin God dit zegt is toch wel Psalm 23:4: ‘Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij.’

4. Gods trouw

Als vanzelfsprekendheden wegvallen, kan dit je angstig maken, omdat je je vertrouwen hebt gesteld op aardse zekerheden. Dan is er nog maar één zekerheid over; het feit dat God trouw is! Hij is de rots waarop je je leven kunt bouwen, waardoor je in de stormen blijft staan. De beloften die in de bijbel staan zijn ja en amen! Dus wat moeten we doen als we bang zijn? Dan doen we wat David deed toen hij bang was: ‘Op de dag dat ik vrees, vertrouw ik op U.’ (Psalm 56:4)

5. Gods kracht

Angst komt door het gevoel van controle verlies! Maar God is altijd in controle! Hij is almachtig, onoverwinnelijk, Hij is krachtig, Hij is God! God zegt dat we niet bang hoeven zijn omdat hij ons kracht zal geven; ‘Vrees niet, want ik ben je God. Ik zal je sterken, ik zal je helpen, je steunen met mijn onoverwinnelijke rechterhand.’ (Jesaja 41:10)

Waarom mikte David in een keer raak! Omdat hij deed wat hij zelf beschrijft in Psalm 16: 8:

Ik stel mij de HEERE voortdurend voor ogen; omdat Hij aan mijn rechterhand is, wankel ik niet.

David had zijn focus op God en niet op datgene wat hem bedreigde; daarom wankelde hij niet. Kies er vandaag voor om je te focussen op God en Zijn vrede, liefde, aanwezigheid, trouw en kracht. En de reus van angst zal neergaan!

Jezus zei dat we het in de wereld zwaar te verduren zouden krijgen, maar dat was niet het enige wat Hij zei. Meteen daarna deed Jezus een belofte:

‘Maar houd moed: ik heb de wereld overwonnen.’

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *