Geplaatst op Geef een reactie

Come on and do it!

1 Samuel 23:1 Het was David ter ore gekomen dat de Filistijnen een aanval de den op Keïla en het graan van de dorsvloeren wegroofden. 2 David raadpleegde de HEER en vroeg: ‘Zal ik de strijd met deze Filistijnen aanbinden?’ De HEER antwoordde: ‘Ja, bind de strijd aan met de Filistijnen; je zult Keïla bevrijden.’ 3 Maar Davids mannen zeiden: ‘We zitten hier in Juda al zo in angst, wat moet het dan niet worden wanneer we naar Keïla gaan, de Filistijnse gelederen tegemoet?’ 4 Daarom raadpleegde David nogmaals de HEER, en de HEER antwoordde: ‘Komaan, ruk op naar Keïla; ik lever de Filistijnen aan je uit.’ 5 Toen ging David met zijn manschappen naar Keïla en leverde slag met de Filistijnen.

God spreekt hier tpt David: “Bind de strijd aan met de filistijnen, je zult Keila bevrijden.” God spreekt heel duidelijk, maar toch doet David niet meteen wat God van hem vraagt. Waarom? Behalve God, spreken zijn mannen ook tot hem. Dat waren echt geen watjes die niet durfden. Nee, de helden van David waren echt commando’s. Ruige jongens. Dit moet toch indruk op David gemaakt hebben waardoor hij ging twijfelen en aarzelen.
Dit gebeurde met David, maar dit is voor ons ook realiteit. Op zondag hoor je een goede preek, maar zodra het maandag is hoor je weer andere stemmen om je heen die je zeggen dat je niet moet doen wat God zegt. Je krijgt een openbaring van God in je stille tijd, maar door een vervelende gebeurtenis wordt dit geroofd uit je hart. Waarom? De duivel is er altijd op uit je passief te maken, en te luisteren naar andere stemmen in plaats van naar de stem van Jezus. Vanuit deze twijfel vraagt David God opnieuw of hij tegen de Filistijnen moest uittrekken. En wat is God’s antwoord: Komaan! Come on! Ik had toch al gezegd dat je moest aanvallen? Waarom ben je gaan twijfelen? Ruk op naar de Keila. Ik lever de filistijnen aan je uit!

God zegt: Come on and do it!

Het is alsof God zegt, waarom moet ik het nog een keer zeggen. Ik heb het je toch al een keer gezegd. Nu moet je het gewoon gaan doen!! Als God spreekt, dan wil hij dat je niet alleen hoort wat hij zegt, maar ook dat je het in de praktijk brengt.

Heden, als u Zijn stem hoort, verhard dan uw hart niet.
Hebreeën 3:15

Als God NU spreekt, wacht niet maar DOE het!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *