Geplaatst op Geef een reactie

Hoe blijf je enthousiast voor Jezus?

 Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de Geest en dien de Heer. Wees verheugd door de hoop die u hebt, wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt, en bid onophoudelijk. Romeinen 12:11-12

Hoe voorkom je dat je enthousiasme niet bekoeld?

1.Laat je aanvuren door de Geest
Als je water op het vuur zet om het te koken en je haalt het daarna weer van het vuur af, dan koelt het af. Niet in een keer, maar geleidelijk past de temperatuur zich aan aan de omgevingstemperatuur. Zo is het in ons leven ook. Jezus heeft het vuur van de Heilige Geest in je leven ontstoken, maar geleidelijk aan veranderen de omstandigheden jou, in plaats van dat jij de omstandigheden verandert. Je bent een thermometer geworden die de omgevingstemperatuur vaststelt, terwijl je eerst een thermostaat was die de omgevingstemperatuur beïnvloedde. Zoals je afgekoeld water weer opnieuw op het vuur zet om het te koken, zo zul jij ook opnieuw terug moeten naar de warmtebron, de Heilige Geest. En hij zal je aanvuren, zodat je enthousiasme weer heet wordt.

2.Blijf de Heer dienen

Wat u ook doet, doe het van harte, alsof het voor de Heer is en niet voor de mensen, Collosenzen 3:23

Zorg bij alles wat je voor de Heer doet ervoor dat je het in eerste instantie ook voor de Heer blijft doen. Zo snel sluipt het er in dat we dingen voor mensen gaan doen. Voor de erkenning, de waardering, het applaus. Maar als dat uitblijft, als niemand het ziet, dan haak je vroeg of laat af. Maar als de roeping van God bij alles wat je doet jou drijfveer is, dan blijf je doorgaan, ook als het moeilijk wordt. Dan blijf je dingen van harte doen, met enthousiasme, omdat je weet voor wie je het ten diepste doet;  voor God.

3. Blijf verheugd door de hoop die je hebt

Dien de HEER met vreugde. Psalm 100:2

Wees niet bedroefd, want de vreugde die de HEER u geeft, is uw kracht. Nehemia 8:10

God dienen met vreugde! Dat is wat God van ons vraagt en dat is onze kracht en zo blijven we enthousiast. Maar helaas, ons gevoel is net zo wisselvallig als het weer. Daardoor zullen veel mensen eerder geneigd zijn te zeggen; ‘want de vreugde die het WEER u geeft, is uw kracht.’ Maar ja, dan ben je alleen blij als de zon schijnt. Nee, de bron van vreugde is niet de ZON, maar de ZOON.

Ja, de Zoon, want er staat nog iets achter, namelijk; ‘door de hoop die je hebt!’ Dat is de bron van jouw vreugde. Dat betekent wel dat je je heel bewust op die hoop, Jezus, moet richten. Het is een kwestie van focus. Met andere woorden, focus op wat je hebt, en niet op wat je niet hebt en dank God ervoor! Neem dingen niet voor lief. Vaak weet je pas wat je had als je het ben kwijtgeraakt.

4. Blijf standvastig in tegenspoed
Enthousiasme wordt op de proef gesteld als je door de lengte van een periode ergens aan gewend bent geraakt, maar ook als het een periode moeilijk gaat. Om standvastig te blijven in tegenspoed, zul je jezelf moeten afvragen; waarop? Waarop blijf ik standvastig staan? Op (het woord van) mensen of op (het woord van) God? Sta je op de rots of op het zand? Hoe diep zijn de wortels van jouw levensboom geworteld in Hem?  Als je wortels diep genoeg zijn, dan blijf je standvastig in tegenspoed en gebeurt het volgende waar Jeremia over schrijft:

Gezegend wie op de HEER vertrouwt, wiens toeverlaat de HEER is. Hij is als een boom geplant aan water, zijn wortels reiken tot in de rivier. Hij merkt de komst van de hitte niet op, zijn bladeren blijven altijd groen. Tijden van droogte deren hem niet, steeds weer draagt hij vrucht. Jeremia 17:7-8

5. Blijf onophoudelijk bidden.
Is je enthousiasme bekoeld? Stel jezelf eens de vraag hoe het is gesteld met je gebedsleven? Ben je misschien daarin verslapt? Lees je het woord nog dagelijks? Om vuur te laten branden, zul je brandstof nodig blijven hebben. Gooi je niet meer hout op het vuur, dan dooft het langzaam uit. Gebed is het brandstof van jouw enthousiasme voor Jezus. Wil je niet dat je enthousiasme bekoeld raakt, stop dan nooit met bidden.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *