Geplaatst op Geef een reactie

Interview met CIP.nl over mijn boek ‘Zichtbaar’

Naar aanleiding van mijn nieuwe boek ‘Zichtbaar’ werd ik geïnterviewd door Nienke Alblas redactielid van CIP.nl. Deze is alleen volledig te lezen voor CIP+ leden, daarom dat ik de volledige tekst ook nog op mijn eigen website heb gezet.

Remco de Zwart schreef een boek over het komen tot je bestemming: “Zo veel mensen leven met emmers over hun lamp”

De enthousiaste voorganger uit Limburg Remco de Zwart bracht recent het boek ‘Zichtbaar’ uit. In dit boek schrijft hij over hoe je tot je bestemming kan komen en het licht van Jezus kan verspreiden. CIP ging met de voorganger in gesprek over het boek. “Jezus zegt dat we als we Hem volgen we het licht van de wereld mogen zijn”, aldus Remco de Zwart. In Mattheüs 5: 14 spreekt Jezus er over dat we als net als een stad op een berg voor iedereen zichtbaar mogen zijn en dat niemand een brandende lamp onder een emmer zet. (BGT)

People pleaser of God pleaser
In zijn eigen leven heeft Remco moeite gehad om zichtbaar te zijn. “Voor mij was een emmer over mijn lamp, omdat ik geloofde dat ik minderwaardig was. Dit had te maken met verschillende gebeurtenissen uit mijn jeugd. Ik ben vroeger gepest en plaste tot mijn vijftiende in mijn bed.” Het gevolg was dat Remco zich aan ging passen aan zijn omgeving om niet op te vallen. Hij wilde onzichtbaar zijn als een kameleon.

“Ik geloofde voor lange tijd dat ik minderwaardig was.”

“Ik heb me los moeten breken van de mening van anderen en stelde mijzelf de vraag: ‘Wil ik een people pleaser zijn of een God pleaser?'” Er vond een doorbraak plaats op een retraite voor voorgangers. “Hier kwam ik achter waar bepaalde dingen in mijn persoonlijkheid en gedrag vandaan kwamen. God hielp mij met het bestrijden van de wortels in plaats van de symptomen. Ik wil mensen hier ook in aansporen om te gaan onderzoeken waar blokkades vandaan komen.”

Je grondgebied verkennen
“Blokkades zorgen ervoor dat je niet komt tot je bestemming en niet het grondgebied in kan nemen die God voor je heeft bedoeld. Wanneer je grondgebied in gaat nemen, ga je aan de slag met de gaven en talenten die je hebt gekregen. De potentie die in je zit en die je nog niet aangeboord hebt ga je zichtbaar zien worden als je aan de slag gaat met het verwijderen van blokkades en het innemen van jouw grondgebied.” Het is niet altijd even makkelijk om te ontdekken wat dan precies je grondgebied is.

“Er is altijd meer bij God. Wij mogen ons daar naar uitstrekken.”

“God kan tot je spreken door Zijn Woord, gedachten of door anderen heen om je zijn roeping duidelijk te maken. Voor mij werd er veel duidelijk over mijn bestemming naar aanleiding van een profetisch woord dat ik kreeg op mijn achttiende. Er was een voorganger uit Amerika die mij vertelde dat ik een leider zou zijn. Dit zie ik nu terug, omdat ik leider ben van een gemeente.” Naast het luisteren naar Gods stem op verschillende manieren kan je ook ontdekken wat je grondgebied is door te kijken naar wie je bent. “Vraag jezelf af waar je hart naar uitgaat. Waar wordt je blij van of raak je juist geëmotioneerd door? Het antwoord van die vragen wijst op het grondgebied wat God voor jou heeft.”

Blijf in beweging
“Mozes gebruikte ook verschillende excuses om onzichtbaar te blijven.” Een duidelijk moment voor Mozes was toen God hem riep door de brandende braamstruik. “Ik heb zelf ook zo’n brandende braamstruik moment gehad. Ik was bang om zichtbaar te worden uit angst voor afwijzing, maar wist dat door niets te doen en onzichtbaar te blijven ik ongehoorzaam was aan God die mij riep om zichtbaarder te worden. God maakte mij duidelijk dat het tijd was om op te staan. Door de brandende braamstruik gaf God ook aan Mozes aan dat het het moment was om op te staan. Dit soort momenten wil God aan ons allemaal geven door de leiding van Zijn Geest.” Vanaf dat moment ben ik begonnen met het schrijven van mijn eerste boek ‘Hartbewaking’. Dat was voor mij nieuw, een nieuw grondgebied dat ik mocht innemen.

“Als jij stilstaat, kan God je ook niet besturen. Je komt er achter je grondgebied door in beweging te komen.”

Het vertrouwen op Gods Woord en Zijn leiding kan lastig zijn. “Helaas krijgen we geen briefje uit de hemel. Daarom is het zo belangrijk om te doen wat Jezus heeft gezegd; trouw zijn in het kleine, in het werk dat je toevertrouwd is doen. Hierin wordt ook Gods leiding zichtbaar. Uiteindelijk zal je ook grotere dingen aan Hem gaan toevertrouwen. Begin met iets en je zal zien dat het een zal leiden tot het ander”, legt Remco uit. “Je zou je geloofsleven ook wel kunnen vergelijken met een auto. Als jij stilstaat, kan God je ook niet besturen. Je komt achter Gods plan door in beweging te zijn.”

In voor- en tegenspoed
Wanneer je Gods plan volgt, betekent dit niet dat je niets zal overkomen en dat je altijd alles zal begrijpen. “Ik heb het boek opgedragen aan de neef van mijn vrouw die op dertigjarige leeftijd overleed na een ziekbed van zeven weken. Door zijn overlijden ben ik mij meer gaan beseffen hoe snel het leven voorbij kan gaan en dat het belangrijk is om iets te doen met de tijd die we hebben. Ik heb aan zijn bed gestaan en gedacht dat God hem zou genezen. Dit gebeurde niet. Toen zei ik tegen God: ‘Waarom Heer? Ik snap het niet. Als ik U was had ik het heel anders gedaan.’ Maar God maakte mij duidelijk dat ik geen God ben.”

“Toen zei ik tegen God: ‘Waarom Heer? Ik snap het niet. Als ik U was had ik het heel anders gedaan.'”

“Dat is ook iets wat Mozes te weten kwam. Tegen Mozes zei God: ‘Ik ben, die ik ben. Er is geen God naast mij.’ Wanneer we erkennen dat God God is dan wordt het verlangen naar het volgen van Gods plan ook groter.” Remco spoort mensen aan om te erkennen dat Gods wegen ondoorgrondelijk zijn, maar ook beter dan die van onszelf. “Ik vertrouw erop dat God alles ten goede keert voor degenen die Hem liefhebben. Deze overtuiging heeft ervoor gezorgd dat ik mij kan ontspannen in Gods plan. Zichtbaar worden is geen doel op zich. Nee, zoals Jezus zegt, het gaat erom dat ze door het zien van het licht van Jezus door jou heen de hemelse Vader zullen eren.”

“Naast mijn voorgangerschap ben ik zichtbaarder geworden door het schrijven van twee boeken, maar ook door het gebruiken van een ander talent dat God mij heeft gegeven. Zo heb ik een spoken word geschreven over de coronacrisis. Dit heeft veel mensen bemoedigt Dat is je licht laten schijnen voor alle mensen en ik spoor ieder kind van God aan hetzelfde te doen. Wordt zichtbaar zodat het licht van Jezus in jou gezien wordt waardoor je een zegen bent voor de wereld.”

Klik hier om voor slecht €9,95 het boek ‘Zichtbaar’ te bestellen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *