Geplaatst op Geef een reactie

Is zijn genade jou echt genoeg?

Lukas 15: 31 Zijn vader zei tegen hem: “Mijn jongen, jij bent altijd bij me, en alles wat van mij is, is van jou.”

Deze uitspraak komt van de vader in het verhaal van de verloren zoon. Hij spreekt hier tegen zijn oudste zoon die het niet eerlijk vind dat zijn broertje, die er een potje van gemaakt heeft, een feest krijgt en hij niet! Deze oudste zoon had moeite met de genade van zijn vader voor zijn jongste zoon! Hij vond het niet eerlijk en liet dat duidelijk merken ook! En dan zegt de vader iets heel moois; “Mijn jongen, jij bent altijd bij me, en alles wat van mij is, is van jou.” 

Waarom vergelijk je je met je broertje? Waarom ben je zo ontevreden? Je bent toch altijd bij me?  Alles wat van mij is van toch van jou? Mijn genade is er ook voor jou! Mijn genade voor jou is genoeg!

De oudste zoon kon geen genade aan zijn broertje geven omdat hij zelf de genade van de vader nog niet begrepen had. Hij was er van overtuigd dat je de liefde van de vader moest verdienen door goed je best te doen. Hij had altijd goed zijn best gedaan en verdiende een feest en een gemest gebraden kalf! Zijn broertje had de erfenis van zijn vader verpatst aan een zondig en losbandig leven! Hij verdiende geen feest; hij verdiende straf!

De oudste zoon protesteert tegen de genade van de vader voor zijn broertje vanwege zijn goede prestaties! De jongste zoon protesteerde ook tegen de genade van de vader vanwege zijn slechte prestaties! “ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden.” Lukas 15: 21b

Protesteren en presteren

Ze protesteerde alle twee! De één zei: “ik verdien het!” De ander zei: “ik verdien het niet!” Maar de vader kijkt niet naar jouw prestaties en is helemaal niet bezig met de vraag of je het verdient of niet! Nee, hij kijkt naar de prestatie van Jezus aan het kruis en geeft zijn genade omdat Jezus jou plaats nam.

En toch hebben we allemaal de behoefte om te presteren in het leven en iets te bereiken. Maar als we ons vergelijken met anderen zoals de oudste zoon zich vergeleek met zijn broertje, zal het nooit genoeg zijn! Jezus zegt:”mijn genade is jou genoeg!” Daar kun je zonder bij na te denken heel makkelijk amen op zeggen! Maar is zijn genade ook werkelijk genoeg voor jou? Stel je voor dat vanaf nu alles hetzelfde zou blijven in je leven of zelfs achteruit zou gaan!” Kun je daar genoegen mee nemen? Is het genoeg dat de vader tegen jou zegt: ‘Mijn jongen, mijn dochter, jij bent altijd bij me, en alles wat van mij is, is van jou! Ben ik meer dan genoeg voor jou?”

Stop met protesteren tegen zijn genade en stop met presteren voor zijn genade! Zeg het vandaag maar tegen Jezus! Heer, Uw genade is mijn genoeg, want U bent altijd bij me en alles wat van U is is van mij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *