Geplaatst op Geef een reactie

Van MOE naar MOED!

Ken je de film Saving Private Ryan? De eerste keer dat ik de openingsscene zag van de landing op de stranden van Normandie, was ik blij dat de scene voorbij was. Het voelde zo echt! De geallieerden werden van alle kanten belaagd, de kogels vlogen hen om de oren, soldaten die verlamd waren van angst en niet meer verder durfden te lopen. Het volgende bijbelgedeelte deed me hieraan denken:

‘Toen we in Macedonië kwamen, vonden we geen rust maar werden we van alle kanten belaagd: van buitenaf door vijanden, van binnenuit door zorgen. 2 Kor 7:5

Paulus kwam in Macedonie en werd daar van alle kanten belaagd! Ze hadden geen moment rust! Paulus zegt dat hij van buitenaf door natuurlijke vijanden belaagd werd. Maar hij had ook andere vijanden, een geestelijke vijand. Die aanvallen waren gericht op zijn binnenkant! Angst en zorgen! Als je de moed verliest, verlies je de strijd!

Maar te midden van deze strijd werd Paulus bemoedigd.

Maar God geeft moed aan wie terneergeslagen is, en door de komst van Titus heeft hij ook ons moed gegeven. En niet alleen daardoor, ook door diens bericht over de manier waarop u hem bemoedigd hebt. Hij heeft ons verteld hoe graag u ons weer wilt zien, hoezeer u om dat voorval treurt en met hoeveel overtuiging u zich aan mijn kant hebt geschaard. Hierdoor werd ik van blijdschap vervuld.’2 kor 7:6-7

Paulus ging van moe naar moed door:

1.God
Maar God geeft moed aan wie terneergeslagen is. Letterlijk vertaald bekent dat; tegen de grond geslagen. Paulus liep een race, had als  missie het evangelie brengen bij de heidenen. Door een droom werd hij geroepen naar macedonie (Europa) maar in Macedonie werd hij van alle kanten belaagd! Zijn race ging in de juiste richting, maar toch werd hij tegen de grond geslagen.
God is de bron van bemoediging! God is een bemoedigende God! Hij staat bij de start, hij staat bij de finish, moedigt je ook aan tijdens het rennen, en pakt je hand als je teneergeslagen bent en helpt je overeind.

2. Van moe naar moed door een persoon (Titus)
Maar ook door de komst van Titus heeft God ons moed gegeven

God wilt mensen in je leven brengen die jou bemoedigen. Heb niet goede vrienden maar heb ‘God’ vrienden in je leven. Mensen die in je geloven, die je moed inspreken! Titus bemoedigde Paulus. Wat goed dat Titus gekomen was. Titus had kunnen denken; ‘ik blijf in Kortinhe, God bemoedigd hem wel. Ik bid voor hem.’ Nee, God wilde dat Titus naar Paulus toe ging en hem als persoon gebruiken om Paulus te bemoedigen. Een schouderklop geven, arm om hem heen slaan, samen bidden.

Als je iemand ziet vallen tijdens zijn race met God, doet het zelfde wat God doet. Pak iemands hand til hem op en moedig hem aan om verder te lopen.

3. Van moe naar moed door de kerk in Kortinhe

Paulus had in de eerste Korinthe brief de kerk vermanend en confronterend toegesproken over een aantal misstanden.

2 kor 7:8 Ook al heb ik u met mijn brief verdriet gedaan, ik heb er toch geen spijt van. Aanvankelijk wel, maar nu ik weet dat mijn brief u slechts voor korte tijd verdriet deed,

Aanvankelijk had hij spijt van de brief. Werd hij aangevallen in zijn gedachten of ze hem nu de rug toe zouden keren. Maar hij is bemoedigd dat hij hoort de de kerk wel verdriet had van zijn brief, maar dat ze zijn hart hebben geproefd, zijn liefde voor de kerk en dat ze er iets mee gedaan hebben. God heeft de kerk gegeven om je te bemoedigen. Het bericht dat de kerk in Kortinhe Paulus weer wilde zien en dat ze nog steeds aan zijn kant staan bemoedigde Paulus enorm.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *