Geplaatst op Geef een reactie

Wat is God aan het doen in een nieuw seizoen

Het is 2018! Een nieuw jaar waarin God weer nieuwe dingen wilt doen. Ons leven bestaat uit jaren maar ook uit seizoen. Jozua kende een seizoen van slavernij in Egypte, een seizoen in de woestijn en een seizoen van overwinning in het beloofde land. In elk seizoen is God aan werk. Vijf dingen wil ik noemen die God deed toen het seizoen van het beloofde land aanbrak en die Hij doet als jij een nieuw seizoen in gaat.

  1. Hij geeft een nieuwe ‘NU’ openbaring
    Jozua1:2 ‘Nu mijn dienaar Mozes is gestorven, moet jij je gereedmaken om met heel dit volk de Jordaan over te trekken. NBG

Nu is de tijd voor een nieuw seizoen. Maak je klaar! Jozua reageert op de openbaring van God en maakt zich klaar voor het nieuwe seizoen dat komen gaat.

2. Hij leidt je langs een weg waar je nog nooit geweest bent.
Jozua 3: 3 Dan kunt u zien welke weg u moet volgen, want u bent hier nooit eerder geweest.

Het volk moest achter de levitische priesters lopen die de Ark van het verbond droegen. God gaat voorop en leidt je op nieuwe wegen. Het onbekende is spannend en onzeker, maar God staat boven de tijd. Hij is er al geweest. Hij kent de weg en weet wat komen gaat. Je hoeft hem alleen maar te volgen en te vertrouwen.

3. Hij laat je natte voeten halen om droge voeten te krijgen 
Op het moment dat de ​priesters​ die de ​ark​ van de HEER​ dragen, de Heer van de hele aarde, de ​Jordaan​ in gaan, zal de stroom tot stilstand komen en zal het water oprijzen als een dam. Jozua 3:13

God  wilt dat jij in beweging komt en uit je comfortzone komt. Dat jij de eerst stap in geloof zet. En als jij bereidt bent om te doen wat Hij jou vraagt om te doen, dan doet Hij wat alleen Hij kan doen. In vers 17 lees je dat de priester uiteindelijk midden in de Jordaan op droge grond stonden

4 Hij leidt je dwars door obstakels heen
 De ​Jordaan​ stond de hele oogsttijd buiten zijn oevers. Jozua 3:15b
De rivier de Jordaan, was een natuurlijke buffer van de vijanden van Israel. Daar achter waande de andere volken zich veilig. En zeker in de oogsttijd, april, dan was de Jordaan op zijn wildst, hoogst, en breedst. Drie dagen lang stond het volk te kijken naar de Jordaan. En als je niet uitkijkt wordt je bang, wordt je ontmoedigd en raak je onder de indruk van de obstakels op je pad. Toch koos God juist die oogstijd uit, om de vijanden te verpletteren met Gods almacht. Juist als je het niet van jezelf verwacht, komt God met zijn bovennatuurlijke kracht.

5. Hij blijft in de (seizoenswisseling) overgangsperiode in het midden staan.
De ​priesters​ die de ​ark​ van het ​verbond​ met de HEER droegen, bleven precies in het midden van de bedding van de ​Jordaan​ staan, terwijl heel Israël overtrok, tot de laatste man. Jozua 3:17

God ging voorop, maar toen het volk eenmaal achter God aanging, bleef God’s aanwezigheid in het midden staan net zolang tot de laatste aan de overkant was. De ark ging er dus ook als laatst weer uit. Hij zal je voor- en achterhoede zijn om vervolgens weer voorrop te gaan.

Conclusie:
Wees sterk en moedig. Reageer op de openbaring die God gegeven heeft. Ga een weg in die je nog niet bent ingegaan en laat God voorrop gaan. Wees daarbij bereid om stappen in geloof te zetten en verwacht wonderen te zien van onze allerhoogste God. Kijk niet raar op van tegenstand en deins niet terug voor obstakels. God maakt een weg, waar geen weg is en waar hij een weg wil maken. Geen vijand kan je stoppen. En weet dat God je voor en achterhoede is, en dat hij bij jij blijft temidden van de overgang van het ene seizoen in het ander seizoen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *