Geplaatst op 2 reacties

Mozes en Jezus

Deuternonium 5:5 Ik stond toen tussen hem en u in om zijn woorden aan u door te geven, want u was bang voor het vuur en durfde de berg niet op.

1 Timotheus 2:5 Want er is één God en ook één middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus, 6 die Zich gegeven heeft tot een losprijs voor allen

Wat hebben Mozes en Jezus gemeen?
Beiden fungeerden als middelaar tussen de mens en God. Mozes stond tussen het volk van Israel en God in. God sprak tot Mozes en hij gaf Gods woorden door aan het volk. Waarom? Er staat dat het volk bang was voor het vuur en de berg niet op durfde.
Verder op lezen we in vers 24: 

Zie, de HERE, onze God, heeft ons zijn heerlijkheid en zijn grootheid getoond, en zijn stem hebben wij gehoord uit het midden van het vuur; op deze dag hebben wij gezien, dat God spreekt met een mens, en dat deze toch in leven blijft.  Maar nu, waarom zouden wij sterven? Want dit grote vuur zal ons verteren; als wij nog langer de stem van de HERE, onze God, horen, zullen wij sterven.

Wat hier opvalt, is dat het volk  aangeeft dat ze gezien hebben dat ze God kunnen horen spreken en blijven leven! Je zou dan toch denken, nou, God kan dus ook met ons spreken en niet alleen tot Mozes. Maar het volk trekt een andere conclusie. Als we nog langer de stem van de Here onze God horen zullen we sterven. En vanaf dat moment wordt Mozes de middelaar tussen het volk en God. Iedere keer zou Mozes tussen beiden treden.

Mozes is een profetisch beeld van wat Jezus zou doen.

Mozes was de middelaar van het oude verbond, Jezus de middelaar van het nieuw en beter verbond. Maar er in een verschil. Mozes moest keer op keer als middelaar optreden, en het volk bleef bang voor God. Jezus heeft één keer als middelaar opgetreden; namelijk door zijn leven te geven aan het kruis. Hierdoor hoeven wij nooit meer bang te zijn. Mogen we weten dat God met ons wil spreken! Mogen we weten dat we de berg op mogen gaan om dichtbij God te komen.

Hebreeen 8:6 Nu echter heeft Hij een zoveel verhevener dienst verkregen, als Hij de middelaar is van een beter verbond, waarvan de rechtskracht op betere beloften berust.

2 gedachten over “Mozes en Jezus

  1. Hallo,
    Waarom een beter verbond? En wat betekent de rust in gaan?!

    1. Bedankt voor je reactie. Met het oude verbond was het steeds nodig om offers te brengen voor de zonden van het volk. Met het nieuwe verbond hoeft dat niet meer! Jezus zijn offer aan het kruis was voor eens en altijd voldoende! We hoeven geen offer meer te brengen, maar mogen geloven dat Jezus’ offer voldoende is geweest om ons te reinigen van zonde. En dat geeft rust. Onder het oude verbond moesten we ons inspannen om de wet te houden, onder het nieuwe verbond mogen we rust hebben, omdat we weten dat we niet rechtvaardig worden door onze daden, maar door wat Jezus heeft gedaan aan het kruis. Dat geeft rust en zekerheid. Hopelijk is hiermee je vraag beantwoord.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *