Geplaatst op Geef een reactie

Wie is Hij? SPOKEN WORD over Jezus

Wie is die man uit Nazareth?

Die met zijn geboorte onze jaartelling op nul heeft gezet

Wie is die ogenschijnlijk gewone timmerman

die buitengewone dingen doet die geen ander mens kan

Wie is hij, dat als hij spreekt

elke boze geest beeft en doet wat Hij beveelt

Wie is hij toch, dat zelfs het water en de wind doen wat Hij wil?

Als hij zijn stem verheft en met autoriteit zegt: Zwijg en wees stil!Wie is die man die lammen laat lopen, doven laat horen, blinden ogen opent, stommen laat spreken, zonden doet vergeven en doden weer laat leven, en met zijn wijze woorden iedereen versteld doet staan. 

Wie is hij? En wat heeft hij misdaan? 

Ze hadden kunnen weten wie hij  was toen hij midden in de nacht werd opgepakt en een oor genas dat was afgehakt. En toen hij zei: Ik Ben Het, de soldaten met grote kracht tegen de grond werden gesmakt. 

Ze namen Hem niet gevangen, hij liet zich gevangen nemen. De macht die ze over hem leken te hebben, was in werkelijkheid de macht die hen van boven was gegeven. 

Wie is hij? En wat heeft hij misdaan? Ze hadden hun oordeel al klaar. In hun ogen was deze man niets anders dan een godslasteraar waarop ze konden spugen, waarmee ze konden spotten, waarop ze konden stompen en slaan. 

Wie is hij dat hij helemaal niets zei toen hij vals werd beschuldigd. Wie is hij dat iedereen zei kruisig hem, zelfs nadat Pilatus had gezegd, maar deze man is onschuldig! 

Wie is die man die midden op de dag wordt gekruisigd en daar drie uur lang in het donker hangt doordat de zon werd verduisterd. 

Wie is die man die in het donker schreeuwt, mijn God, mijn God, waarom heeft u mij verlaten, en zijn moordenaars vergeeft de hem net met spijkers aan een kruis hebben geslagen.  

Wie is hij dat hij met zijn laatste kracht zei het is volbracht, vader, in uw handen beveel ik mijn geest, Wat zou jij hebben gedacht als je op dat moment in de tempel was geweest. Als je het voorhangsel had zien scheuren van boven tot onder in tweeën, als je had gezien dat de rotsen om het kruis heen spleten, als je de grond onder je voeten had voelen schudden en beven en gestorven heiligen had zien op staan uit graven omdat toen Jezus stierf zij tot leven kwamen. 

ik zou stil zijn en ja dat was het ook, op dat moment stopte ook elk gespot en ieder gehoon. De Centurion bij het kruis keek naar de overleden Jezus en zei:    

‘Deze man was werkelijk Gods Zoon.’

Wie is hij die daar dood ligt in een graf, Gods zoon naar de slachtbank geleid en als een lam geslacht. 

Wie is hij, of moet ik zeggen, wie was hij? Want hij is toch verleden tijd? 

Nee, Hij is! Hij is wie hij zei te zijn. En voor degene die nog twijfelen aan wie hij is levert hij het meest krachtige bewijs. 

Drie dagen later begint plotseling de aarde hevig te beven, een engel van de Heer daalt neer uit de hemel! Hij loopt regelrecht af op de loodzware steen voor het graf, tilt hem op en smijt hem op de grond, en roept: maak baan voor hem die uit de dood opstond. 

Wie is hij, wie komt daar aan? In plaats van een geslacht lam, zie ik een sterke  leeuw staan! Als mens gestorven, als God overwonnen. Als lam geslacht, maar als leeuw opgestaan! 

Wie is Hij, hij is overwinnaar, alfa omega, leeuw van Juda, eerste en laatste, begin en het eind.  Hij was dood maar leeft en regeert nu tot in alle eeuwigheid! 

Ik kniel in aanbidding voor Hem neer. Wie is hij, hij is mijn God, Hij is mijn Heer!
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *