Geplaatst op Geef een reactie

Zegen in tegenwind

Mattheus 14:22 Meteen daarna gelastte hij de leerlingen in de boot te stappen en alvast vooruit te gaan naar de overkant, hij zou ook komen nadat hij de mensen had weggestuurd. 23 Toen hij hen weggestuurd had, ging hij de berg op om er in afzondering te bidden. De nacht viel, en hij was daar helemaal alleen. 24 De boot was intussen al vele stadiën van de vaste wal verwijderd en werd, als gevolg van de tegenwind, door de golven geteisterd. 25 Tegen het einde van de nacht kwam hij naar hen toe, lopend over het meer.

Jezus geeft hier een opdracht aan de discipelen; ‘Stap in de boot en ga naar de overkant!’ Zo hebben wij ook een overkant, een roeping, een opdracht van God voor onze levens! De discipelen gehoorzamen en ‘varen’ in de volmaakte wil van Jezus. Dan zou je verwachten dat het een pleziertochtje zou worden, maar niets is minder waar! De discipelen belanden hier in een storm. Ze kregen tegenwind onderweg. En dan is het nog donker ook. Geen oriëntatie, geen vooruitgang maar stilstand!
Zo kunnen wij leven in de volmaakt wil van God en toch tegenwind ervaren en in een storm terecht komen. Onze verwachtingen kunnen dan niet overeen komen met de realiteit en dan kunnen we vol onbegrip reageren en in het ergste geval zelfs teleurgesteld raken in God.

In jouw storm wil God iets nieuws van Hem openbaren

Soms als je denkt dat Jezus je laat vallen, als je verwachtingen niet overeenkomen met de realiteit, besef dat God juist dan iets nieuws van hem zelf aan jou wil openbaren. Hoe kan Jezus zich aan jou bewijzen als de voorziener? In een financiële storm! Hoe kan Jezus zich aan jou openbaren als geneesheer? Als je ziek bent.
Jezus wist alles, ook dat hij zijn discipelen een storm in stuurde. De discipelen snapten hier wellicht niets van. ‘Heer, waarom stuurt U ons juist nu alleen weg?’ Maar Jezus heeft altijd een plan! Hij wilde zich in deze storm openbaren als Zoon van God. Hij kwam naar ze toe lopen over water en liet daarmee zien dat alles aan Hem onderworpen is! Zelfs de natuurwetten!
Dus ook als je voor je gevoel ploetert tegen de wind in en niet vooruit komt. Je weet dat je in God’s wil staat, maar het lijkt alleen maar moeilijker te gaan! Houd moed en weet dat Jezus zich juist nu aan jou wil openbaren als de ‘IK BEN’ die jij nodig hebt. Jezus zegt tegen jou: ‘Ik ben het!’ Dus wees niet bang! Ik ben jouw……..!

‘Blijf kalm! Ik ben het, wees niet bang!’ – Jezus

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *