Geplaatst op Geef een reactie

Als je leven door een woestijn gaat..

Ben je wel eens in een woestijn geweest? In 1994 ben ik met een groepje van de bijbelschool in de Negev woestijn in Israel geweest.  Iedereen moest verplicht een jerrycan water mee nemen. Ik vond dat wat overdreven. Maar de jerrycan was heel snel leeg en twee meiden van onze groep moesten uitgedroogd naar het ziekenhuis aan het einde van de excursie.  Woestijnen zijn hete, droge en dorre plaatsen. Als je kon kiezen, zou je daar liever niet zijn. Woestijn periodes staan voor moeilijke periodes in ons leven, vol met problemen en uitdagingen. Ons land gaat momenteel door een woestijn periode als gevolg van de Corona crisis en misschien heeft dat ook wel gevolgen voor jouw situatie waardoor ook jouw leven door een woestijn gaat.
Het was dezelfde Negev woestijn waar God het volk van Israel door heen liet trekken om in het beloofde land te komen. Aan het eind van deze veertig jaar spreekt Mozes het volk toe en blikt terug maar kijkt ook vooruit. Dit kun je lezen in Deuteronomium 8: 2- 18.

Mozes noemt hier acht dingen die God doet in ons leven als we door een woestijn gaan. God gebruikte deze woestijn tijd voor zijn doel.

1. God gebruikt woestijn tijd om je zijn macht te laten voelen
Hier wordt in de grondtekst het Hebreeuwse woord Anah gebruikt, wat je ook kunt vertalen met; jezelf vernederen, buigen. De New King James heeft het daarom als volgt vertaald: ‘to humble you’.
Met andere woorden, God laat zijn grootheid zien zodat jij je bewust wordt van je kleinheid. God herinnerd ze vervolgens aan het wonder van manna. Toen ze honger en gebrek hadden, liet God zijn macht zien door manna te geven, iedere dag. Juist in de woestijn doet God wonderen, omdat je dan volledig afhankelijk bent van Hem.

2. God gebruikt woestijn tijd om je op de proef te stellen 
In de grondtekst word hier het Hebreeuwse woord Nacah gebruikt, wat je ook kunt vertalen met ‘testen’. God brengt je in moeilijke situaties om je vertrouwen in God te versterken, maar aan de andere kant om jou sterker te maken. Je leert alleen te overwinnen als er strijd is. Het slavenvolk moest een strijdersvolk worden. Het volk was wel uit Egypte, maar Egypte moest ook uit het volk. En dat veranderingsproces vond plaats in de woestijn.
Keer op keer stonden ze met hun rug tegen de muur en was het de vraag; vertrouwen ze op God of niet? En iedere keer gaf God een uitweg in de beproeving. Dat is ook wat de bijbel zegt in:
1 Korintiërs 10:13 U hebt geen beproevingen te doorstaan die niet voor mensen te dragen zijn. God is trouw en zal niet toestaan dat u boven uw krachten wordt beproefd: hij geeft u mét de beproeving ook de uitweg, zodat u haar kunt doorstaan.

Ook Jakobus maakt duidelijk dat we sterker en standvastiger worden als ons geloof op de proef wordt gesteld:
Jakobus 1:3 Want u weet: wanneer uw geloof op de proef wordt gesteld, leidt dat tot standvastigheid.

3. God gebruikt woestijn tijd om je te laten zien wat er in je hart leeft 
Wat leeft er in jouw hart? Dat komt er pas uit als het moeilijk wordt, want als er druk op je komt, dan komt er uit wat er in je zit. Dit zag je ook gebeuren bij het volk van Israel. Bij honger, dorst en strijd kwam er maar al te vaak gemopper, negativiteit, kritiek en ongeloof uit. Als dat naar boven komt, dan veroordeelt God je niet, maar wil God je hart veranderen. Mozes zegt verder dat God wil weten wat er in de harten van de mensen leefde, gehoorzaamheid aan zijn geboden of niet. Wat God wil weten is: gehoorzaam je hem alleen als het goed gaat, of blijf je hem gehoorzamen ook als het minder goed gaat? Als je in de woestijn zit. Veel mensen kunnen God de rug toekeren als er moeilijke dingen gebeuren die ze niet begrijpen. Maar juist dan  moeten we vasthouden aan God en er op vertrouwen dat Hij altijd goed is, ook al zijn onze omstandigheden dat niet altijd.

4. God gebruikt woestijn tijd om je duidelijk te maken dat een mens niet van brood alleen leeft
De Israëlieten hebben honger gekend in de woestijn, maar God voorzag in manna om hun honger te stillen. God laat hiermee zien dat hij onze dagelijkse levensbehoeftes belangrijk vind, maar maakt hier ook duidelijk dat de mens niet alleen van brood leeft, maar van ieder woord dat door God gesproken wordt.
Ook Jezus werd in de woestijn verzocht toen hij honger had en Hij antwoordde precies met deze bijbeltekst. Het was het woord van God waarmee Jezus de duivel weerstond! Met Pasen heb ik een spoken word geschreven met als titel;  rots of zand? De rots staat voor het woord van God. Als je door stormen gaat blijf je staan! Juist in de woestijn heb je het nodig om dicht bij God te zijn, zijn woord te lezen en zijn stem te horen. Hoe vaak trok Mozes zich in de woestijn  niet terug in de ontmoetingstent of gin Hij de berg op om God te horen spreken. In de woestijn ga je op zoek naar water. In geestelijke droogte ga je nog meer op zoek naar God en ontdek je dat het geestelijk brood nodig heeft dat je geestelijk in leven houdt. De woorden van God.

5. God gebruikt woestijn tijd om je te laten beseffen dat Hij jou opvoedt en voor je zorgt als een vader.
In de grondtekst wordt voor opvoeden het hebreeuwse woord yacar gebruikt, dat betekent behalve opvoeden:
kastijden, disciplineren, instrueren, vermanen, corrigeren, tuchtigen en les geven.
God maakt ons sterker in de woestijn en dat doet Hij door ons lessen te leren dwars door moeilijkheden heen. Maar dat niet alleen. Hij voedt ons niet alleen op, Hij zorgt ook voor ons in de woestijn.
Deut 1:31 en ook in de woestijn, waar u ervaren hebt dat de HEER, uw God, u gedragen heeft zoals een vader zijn kind draagt, de hele weg die u gegaan bent tot uw aankomst hier.
Hij draagt je als je niet meer kan lopen. Hij zorgt voor jou, omdat hij een goede vader is.

6. God gebruikt woestijn tijd zodat je niet hoogmoedig gaat worden en God vergeet
In de woestijn heb je God nodig en ervaar je de afhankelijkheid van Hem. Maar als het goed gaat? Veel mensen kunnen dan gaan denken dat ze God niet nodig hebben en vergeten God als het goed gaat. Je kunt zelfs hoogmoedig worden en denken dat je alle zegening aan je zelf te danken hebben. Als je eerst door een woestijn bent gegaan, zal je God minder snel vergeten in het beloofde Land, omdat je nooit meer kunt vergeten hoe God toen voor je gezorgd heeft en dat je alles aan Hem te danken hebt.

7. God gebruikt woestijn tijd zodat hij je later kan zegenen
Soms laat God moeilijke periodes in ons leven toe, die uiteindelijk tot zegen zijn ook al voelen ze op dat moment niet zo. Dit zou je kunnen vergelijken met het principe van snoeien, sterven aan je zelf, waardoor we uiteindelijk meer vrucht zullen dragen.
Johannes 15:2b iedere rank die wel vrucht draagt ​snoeit​ hij bij, opdat hij meer vruchten draagt.
Johannes 12:24 Waarachtig, ik verzeker u: als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel, maar wanneer hij sterft draagt hij veel vrucht.

8. God gebruikt woestijn tijd zodat je beseft dat het de Heer is die je in staat stelt om welvaart te verwerven.
Dingen die je altijd vanzelfsprekend vond, vallen weg in de woestijn. In de woestijn kom je er achter dat je alles aan God te danken hebt en dat niets vanzelfsprekend is. Hij is de bron van voorziening en zegen! Altijd, in de woestijn, maar ook in het beloofde land.

Ga je door een woestijn tijd? Dan is het mijn gebed dat je deze 8 dingen die God wil doen in de woestijn gaat ervaren in je eigen leven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *