Geplaatst op 1 reactie

Geboren om te vliegen

De priester moet de man twee levende, reine vogels laten brengen, voor een offer. Leviticus 14:4

Zonde

Deze man moest twee vogels naar de priester brengen omdat hij melaats was geweest (lepra had gehad). In Leviticus 13 en 14 wordt beschreven dat iemand die melaats was onrein werd verklaard door de priester en buiten het kamp moest leven, gescheiden en op afstand van iedereen. Ook van God, want zij mochten niet in Tabernakel, en later de tempel, komen. Melaatsheid is een beeld van de zonde. De zonde maakt ons onrein en creëert afstand en scheiding tussen ons en God. Deze man was genezen van melaatsheid, maar was nog niet rein verklaard. Om rein verklaard te worden moest hij twee vogels mee nemen. Ook in dit reinigingsritueel zien we het offer van Jezus terug komen. Een van de vogels wordt door de priester geslacht en de andere vogel mag blijven leven. De levende vogel wordt vervolgens gedoopt in het bloed van de gedode vogel en daarna wordt de vogel met hetzelfde bloed nog eens zeven keer besprenkeld. Daarna werd de man rein verklaard en hoefde hij niet meer in afscheiding te leven.

Twee vogels

De twee vogels zijn het beeld van jou en Jezus. De Vader kiest een van de vogels uit om geslacht te worden. Geen ineminemutte, nee, heel bewust wees hij zijn Zoon aan om als offer te sterven en wees hij ons aan als degene die mocht blijven leven. Jezus bloedde zeven keer voor ons tijdens de weg van het kruis. Als wij ons laten dopen in het bloed van Jezus, worden wij rein verklaard en hebben we vrije toegang om te komen in zijn aanwezigheid. Er is geen afstand meer tussen ons en Hem.

De vogel die mocht blijven leven wordt niet weer in een kooi geplaatst, of later nog eens gebruikt voor een offer. Nee, we lezen dat het volgende met de vogel gebeurt:

De levende vogel moet hij vrij laten wegvliegen. Leviticus 14:7b

Vrij om te vliegen

Als God je rein verklaard, ben je vrij van veroordeling. Dan ga je doen waar God je voor gemaakt heeft. Zoals een vogel gemaakt is om te vliegen, zo zijn wij gemaakt om vrij te zijn. Als de last van zonde, veroordeling en aanklacht van je afvalt, dan stijg je op tot grote hoogten. Je bent geboren om te vliegen! Ben je klaar om op te stijgen?

1 gedachte over “Geboren om te vliegen

  1. Allemaal mooie spreekbeurten,
    We waren afgelopen vakantie paar maal te gast in Parkcitychurch,
    Mijn Zoon en ik hebben er nu nog oorsuizen van over.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *