Geplaatst op Geef een reactie

Klein maar groots

Maar wie de grootste onder u is, zal uw dienaar zijn. Mattheus 23:11

In de bijbel staan verhalen opgetekend die iedereen kent; David en Goliath, Daniel in de leeuwenkuil, de ark van Noach, Mozes en de uittocht uit Egypte. Grote mannen Gods met een grote betekenis. Maar toch spreekt de bijbel ook over personen, die een hele kleine rol vervullen in een bijbelverhaal, maar toch een ongelofelijk grote betekenis hebben gehad. Groots heeft in het koninkrijk van God en hele andere betekenis dan in de wereld. Jezus zegt, wie de grootste onder u is, zal uw dienaar zijn. Een dienaar zet zichzelf niet op de voorgrond, is niet met zichzelf bezig, maar is bezig om een ander te dienen vanuit liefde.

Sifra en Pua, Chur en Epafroditus.
Ik ga vier namen noemen van personen uit de bijbel en aan jou de vraag of je meteen weet wie het zijn. Sifra en Pua, Chur en Epafroditus.
En? Ken je ze? Je hebt ongetwijfeld over ze gelezen, maar hebt hun naam niet onthouden omdat er niet vaak over gepreekt en geschreven wordt. Ze worden namelijk maar enkele keren genoemd, maar daardoor zijn ze niet minder betekenisvol!

Sifra en Pua waren twee Hebreeuwse vroedvrouwen, die God gehoorzaamden boven de Farao, die wilde dat ze alle pasgeboren Hebreeuwse jongetjes zouden doden. Het is aannemelijk dat mede door hun heldendaad, het lukte om Mozes in leven te houden toen hij geboren werd. Een kleine baby, een van de vele, maar deze zou uitgroeien tot de man die een einde zou maken aan de slavernij en de onderdrukking.

Chur was degene, die samen met Aaron, de armen van Mozes tot zonsondergang omhoog hield, waardoor Israël de oorlog won van de Amalekieten. Aaron kennen we, Jozua en Kaleb kennen we! Maar Chur? Hij wordt behalve in dit verhaal in Exodus 17 nog één keer genoemd in Exodus 24, maar that’s it! En toch was hij groots in Gods ogen, want hij was een dienaar. Hij diende Mozes door hem zijn handen omhoog te houden. Het ging Chur niet om zichzelf en zijn naam, maar het ging hem om het grotere doel!

Epafroditus is een man die veel heeft betekend voor Paulus achter de schermen. In Fillipenzen wordt hij twee keer door Paulus genoemd. Hij noemt hem zijn broeder, medewerker en medestrijder, iemand die hem heeft bijgestaan in zijn nood. Een kleine vermelding, maar van groot betekenis voor Paulus. Paulus, de man die twee derde van het nieuwe testament schreef en het evangelie bracht naar de heidenen!
Dus, het maakt niet uit hoe klein jou aandeel lijkt in het koninkrijk van God. Voor God is niets klein! Als je het doet voor de Heer, met een dienend hart, dan is het betekenisvol voor God. Hoe klein het ook mag zijn in jou ogen, God kan het tot iets groots en betekenisvol maken!

lk wil eindigen met een mooie quote:

If you’re to BIG to serve, you’re to SMALL to lead!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *