Geplaatst op Geef een reactie

Let’s stay together

You were all called to travel on the same road and in the same direction, so stay together, both outwardly and inwardly. You have one Master, one faith, one baptism, one God and Father of all, who rules over all, works through all, and is present in all. Everything you are and think and do is permeated with Oneness. Ephesians 4: 4-6 Message vertaling

God is één, drie in één! Een eenheid in volmaakte harmonie. Zo wil God dat zijn volgelingen ook één zijn. We hebben dezelfde God, en als God mensen samen voegt, dan zijn ze ook geroepen om deze zelfde weg te gaan in dezelfde richting! De Message vertaling zegt het hier zo mooi: ‘Let’s stay together, both outwardly and inwardly!’ God wil dat we bij elkaar blijven, zowel van binnen als van buiten.

Eenheid begint van binnen in het hart. Je kunt één doen; dat is een eenheid aan de buitenkant. Eén zijn is een eenheid van de binnenkant; een eenheid van het hart! En als je van binnen één bent, word dat van buiten zichtbaar, niet andersom!

Barnabas en Saulus

Barnabas en Saulus waren door God geroepen om samen op weg te gaan en het evangelie te verkondigen aan de heidenen. Ik zeg heel bewust, Barnabas en Saulus, want tot halverwege Handelingen 13 word consequent deze volgorde gebruikt. Barnabas was één van de eersten die geloofde in de echtheid van de bekering van Saulus en Barnabas zag de grote roeping op zijn leven. Barnabas bracht hem in contact met de apostelen in Jeruzalem, samen dienden ze een jaar de kerk in Antiochie en dan lees je het volgende:

‘Zo werden Barnabas en Saulus uitgezonden door de heilige Geest.’Handelingen 13:4

Barnabas en Saulus werden heel duidelijk door de heilige Geest samen uitgezonden! En Saulus ging met Barnabas mee! Maar tien verzen verder lees je in één keer het volgende:

‘Paulus en Barnabas gingen vanuit Perge verder naar de stad Antiochië in Pisidië’ Handelingen 13:14

Tijdens deze eeste zendingreis werd Saulus Paulus en ging hij ten volle wandelen in de grote zalving en roeping op zijn leven! Tot die tijd was Barnabas als een geestelijke vader geweest voor Saulus, maar Saulus groeide zo hard in zijn geloof en roeping dat hij Paulus werd en uitgroeide tot een geestelijke vader voor Barnabas. Vanaf nu ging Barnabas met Paulus mee en niet andersom! Barnabas heeft altijd het grote plaatje voor ogen gehad, namelijk de universele kerk en haar grote opdracht. Hij is nooit gericht geweest op zijn eigen bediening en zijn positie in de kerk waardoor hij zich bedreigd voelde door Saulus die God overduidelijk heel machtig zo gaan gebruiken. Het ging Barnabas nooit om hemzelf maar om Jezus en zijn kerk!

Eenheid begint in het hart, maar eindigt daar ook

Barnabas vormde altijd een eenheid met Saulus, maar zoals eenheid begint in het hart, kan het ook eindigen in het hart. De bijbel roept ons niet voor niets op om ons hart te bewaken. Er komt iets negatiefs het hart van Barnabas binnen. Zou hij toch moeite hebben gehad met het feit dat zijn voormalige geestelijke zoon, nu zijn geestelijke vader was geworden? Vond hij het toch moeilijk dat Paulus hem nu mee nam op zendingsreis in plaats van andersom. Zou hij moeite hebben hebben gehad met het feit dat hij niet meer de leiding had, maar Paulus? We weten het niet zeker, maar één ding weet ik wel zeker. Verdeeldheid werd aan de buitenkant zichtbaar en dat moet een gevolg zijn geweest van wat er aan de binnenkant gebeurde. Let’s stay together! God heeft ons samen gebracht en uitgezonden! Helaas niet. We lezen in Handelingen 15:36-39 het volgende:

‘Niet lang daarna zei Paulus tegen Barnabas: ‘Laten we teruggaan naar alle steden waar we het woord van de Heer hebben verkondigd, om te zien hoe het daar met de leerlingen gaat.’ 37 Barnabas wilde ook Johannes Marcus meenemen, 38 maar Paulus voelde daar niets voor, omdat hij hen in Pamfylië in de steek had gelaten en niet langer had deelgenomen aan hun zendingswerk. 39 Een en ander leidde tot grote onenigheid, zodat ze uit elkaar gingen en Barnabas samen met Marcus naar Cyprus vertrok.

Er staat dat Paulus het initiatief nam voor een tweede zendingsreis en Barnabas wil iemand meenemen waar Paulus niet achter stond. Deze situatie bracht aan het licht wat er in het hart van Barnabas was geslopen; verdeeldheid! Hij was nog wel samen met Paulus op weg, maar was hij van binnen nog wel samen? Nee, Barnabas kon zich niet onderwerpen aan zijn geestelijke vader en dat is zo jammer! Hij begon zo goed! Vanaf handelingen 15:39 komt Barnabas niet meer in het boek Handelingen voor, terwijl hij geroepen was om samen met Paulus in de bediening te staan.

We mogen hier ook een les uit leren. Bewaak je hart voor verdeeldheid. Let’s stay together, both inwardly and outwardly!

Het boek handelingen is nog niet klaar. Zorg dat je naam in het boek blijft!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *