Geplaatst op Geef een reactie

Onbekwaam bekwaam zijn

Maar hij zei tegen Hem: Och, mijn heer! Waarmee zal ik Israël verlossen? Zie, mijn geslacht is het armste in Manasse en ik ben de jongste in mijn familie. 16 Maar de HEERE zei tegen hem: Omdat Ik met u zal zijn, zult u Midian verslaan alsof het maar één man was. Richteren 6:15-16

Te onbekwaam

Gideon spreekt hier tot de engel die hem net een boodschap van de Heer heeft gegeven met daarin de mededeling dat God hem gaat gebruiken om Israel te verlossen van de Midianieten. Dit gesprek werd gevoerd terwijl Gideon in de wijnpers stond om tarwe te kloppen uit angst dat de Midianieten hem zouden zien. God kiest dit moment van zowel letterlijk als geestelijk in de put zitten uit om Gideon te roepen door te zeggen; ‘de Heer is met je machtige held!’ Wij zouden een bange man gezien hebben die zich verstopt voor de vijand, maar God zag een machtige held die Hij kon gebruiken. Gideon voelt zich onbekwaam en heeft echt het idee dat God de verkeerde heeft uitgekozen. Hij probeert de engel hiervan te overtuigen door te zeggen dat zijn geslacht de armste is en hij de jongste is van de familie! Niet goed genoeg, te arm, te jong, te bang, te onbekwaam!

Maar God kiest juist deze man uit, omdat hij zich zo onbekwaam voelt! God wil dat we er altijd van doordrongen zijn dan het niet van onze bekwaamheid afhangt, maar van Hem alleen! Gideon dacht juist redenen te geven waarom hij de verkeerde man was, maar hij gaf juist redenen waaruit bleek dat hij echt bruikbaar was voor God!

Vind je bekwaamheid in God

Drie keer vraagt Gideon een bevestiging aan God om zeker te weten dat God het was die dit van hem vroeg. God betoont zijn genade door Gideon iedere keer weer een teken te geven. God is blij als we onze zekerheid zoeken in zijn woord, in plaats van in onze eigen bekwaamheden.

Uiteindelijk is Gideon er zeker van dat God hem heeft geroepen om een leger aan te voeren dat het volk Israël gaat bevrijden! Hij weet een leger van 30.000 mannen op de been te krijgen. Maar God laat Gideon weten dat ze op deze manier zouden kunnen zeggen dat 30.000 mannen Israël hebben verlost en niet God. Gideon, zoek je zekerheid en bekwaamheid niet in een groot leger, maar in Mij! Uiteindelijk blijven er 300 mannen over! 300 mannen zijn niet in staat om een groot vijandig leger te verslaan; ze zijn onbekwaam! Maar God wilt juist dat Gideon zich onbekwaam voelt, zodat God hem kan bekwamen om het onmogelijke te doen! God ziet dat Gideon worstelt met deze gevoelens van onzekerheid en angst en biedt voor het eerst zelf een teken aan! Samen met zijn knecht Pura moet hij het vijandige kamp binnen gaan om daar te mannen te horen spreken van een verpletterende overwinning van Gideon op de vijand!

Gebroken kruiken

Gideon weet dat de overwinning niet afhangt van hemzelf, van het aantal soldaten, maar van God. Hij is hier nu zo zeker van dat hij de 300 mannen hun zwaarden en speren laat inwisselen voor ramshoorns, fakkels en kruiken. Een leger zonder wapens is onbekwaam om te vechten, maar Gideon weet dat het de wapens van de Heer zijn die de overwinning gaan geven. Alsof dat niet genoeg is laat Gideon de kruiken kapot gooien! Wat heb je nou een gebroken kruik? Zonder de gebroken kruiken, zou de fakkels die Gideon in de kruiken had laten zetten, niet zichtbaar worden!

En deze kruiken zijn een beeld van jou en mijn leven! Wij zijn als aarden kruiken en hebben een schat in ons die zichtbaar wordt als we gebroken en onbekwaam zijn van ons zelf! Gebroken kruiken gaven de overwinning, niet door de kracht van Gideon en zijn leger, maar door de bovennatuurlijke kracht van God! En zou mag jij ook bekwaam zijn in het onbekwaam zijn, bekwaam onbekwaam, zodat de allesovertreffende kracht van God is en niet van jou!

God doesn’t call the qualified, He qualifies the called!

Maar wij hebben deze schat in aarden kruiken, opdat de allesovertreffende kracht van God zou zijn en niet uit ons. 2 kor 4:7 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *