Geplaatst op Geef een reactie

I’ve been to the mountain top

Een paar weken geleden was het Martin Luther King dag. Ik luisterde weer eens naar een van zijn beroemde toespraken, en opnieuw raakte de laatste woorden van zijn laatste toespraak me diep in het hart.

‘Well, I don’t know what will happen now. We’ve got some difficult days ahead. But it doesn’t matter with me now. Because I’ve been to the mountaintop. And I don’t mind. Like anybody, I would like to live a long life. Longevity has its place. But I’m not concerned about that now. I just want to do God’s will. And He’s allowed me to go up to the mountain. And I’ve looked over. And I’ve seen the promised land. I may not get there with you. But I want you to know tonight, that we, as a people, will get to the promised land. And I’m happy, tonight. I’m not worried about anything. I’m not fearing any man. Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord.’

Een dag later werd Martin Luther King doodgeschoten. Uit zijn laatste woorden blijkt dat hij wist dat hij zou sterven, dat hij zou sterven voor zijn droom en de droom niet zelf zou zien uitkomen. Hij droomde van een Afro-Amerikaanse president, wij zien hem nu. Martin Luther King vergelijkt zichzelf met Mozes die het volk bevrijdde uit slavernij en het bracht naar de grens van  het beloofde land. Mozes mocht van uit de berg Nebo het beloofde land zien, maar hij zou het niet binnengaan.

Bereid zijn te sterven voor je droom

Martin Luther King zegt hier dat hij alleen maar God’s wil wilt doen. Dat doet me denken aan Jezus Christus, die de dag voor Hij stierf ook tegen God de Vader zei niet mijn wil, maar uw wil geschiedde. Jezus had ook een droom; de wereld verzoenen met God de Vader. En Jezus wist dat Hij moest sterven, om deze droom te zien uitkomen. Hij moest zijn leven geven als offer voor onze zonden.

Wat zou ik doen?

Kan ik net als Martin Luther King zeggen, ik maak me nergens zorgen om, ik vrees geen enkel mens, ook al bedreigen mensen me met de dood omwille van mijn droom! Kan ik net als Jezus, terwijl hij bloed zweet zeggen, niet mijn wil, maar uw wil geschiedde. Ben ik bereid te sterven voor Jezus, zoals hij bereid was te sterven voor mij?

Kan ik net als Paulus zeggen:  ‘Ik hecht echter niet de minste waarde aan het behoud van mijn leven, als ik mijn levenstaak maar kan voltooien en de opdracht uitvoeren die ik van de Heer Jezus ontvangen heb: getuigen van het evangelie van Gods genade.’ Handelingen 20:24

Ik kan alleen maar bidden, Heer geef me zoveel voor liefde voor U en voor de droom die U mij heeft gegeven, dat ik bereid ben er voor te sterven.

Bekijk hier Martin Luther King’s laatste woorden:

Geplaatst op Geef een reactie

Serious Request Heerlen

De afgelopen dagen staat Heerlen op z’n kop! Serious Request staat met het glazen huis op het Pancratiusplein in Heerlen. Ja in Heerlen! Waar vaak zo negatief over gesproken word. ‘Het lelijke broertje van Maastricht.’ ‘Een lelijke stad, een criminele stad, een dode stad, een stad met de meeste leegstand, een stad met de meeste uitkeringen’, en ga zo maar door. Als een stad een hart heeft, dan kun je toch wel zeggen dat het hart van Heerlen last had van schaamte en minderwaardigheid, negativiteit en misschien wel onverschilligheid. Maar wat ik nu merk is dat Serious Request iets met het hart van Heerlen heeft gedaan. Het klopt sneller, het klopt van een positieve verwachting, van een hernieuwde trots op onze stad Heerlen.

Het hart van Heerlen

In de bijbel staat een moment beschreven waar God iemand gebruikt om tot het hart van een stad te spreken. Om het een boodschap van hoop mee te geven. Het staat in Jesaja 40:1-2 waar staat: ‘Troost, troost mijn volk, zegt uw God.Spreekt tot het hart van Jeruzalem, roept het toe, dat zijn lijdenstijd volbracht is.’

God houd van Heerlen en Hij wil ook spreken tot het hart van onze stad! Kan het zijn dat de 3 DJ’s zonder dat ze het door hebben, spreken tot het hart van onze stad. Ik stond daar op het Pancratiusplein temidden van die massa’s mensen en voelde een bepaalde troost. ‘Dit had Heerlen nodig, dacht ik bij mezelf!’ ‘Heerlen, je lijdenstijd is volbracht!’ Het hart van Heerlen geneest, het bloeden stopt. Mensen zijn weer trots op Heerlen en ik ook. Wat ben ik dankbaar dat ik een kerk mag leiden midden in Heerlen. God houd van Heerlen, ik hou van Heerlen! En jij?

Een Serious Request voor jou

Ik heb een serious request voor jou! Praat positief over Heerlen, wees trots op Heerlen en hou dit gevoel van positiviteit vast, ook als Serious Request weg is. Het is zo makkelijk om negatief te zijn en alleen maar uit te spreken wat niet goed gaat, maar dan trap je op het hart van de stad. Serious Request raakt Heerlen.  Waarom? Omdat het gaat om liefde en weggeven. Laten we van Heerlen blijven houden en net zoals we geven aan het goede doel, ook onszelf in zetten voor Heerlen zodat de stad nog mooier word dan die nu als is

Geplaatst op 3 reacties

Jan Kuipers

Vrijdag 4 december ontving ik het bericht dat Jan Kuipers, bestuurslid van Christengemeente Levend Water in Hoensbroek, voorzitter van het Jozua Project en voorzitter van de VPE regio zuid, was overleden. Jan lag al een tijd in het ziekenhuis te worstelen met de gevolgen van een zware hartaanval.

Zaterdag 12 december is zijn begrafenis. Onwerkelijk! Een man van 57 jaar is opeens niet meer onder ons. Samen trokken we in eenheid op om in Zuid Limburg God’s koninkrijk te doen baanbreken. Jan was een man van gebed en een man met hart voor mensen die Jezus nog niet kennen. Daarnaast was Jan iemand die over de kerkmuren heen keek, sterker nog, die bestonden voor hem niet! Hij was net zo begaan met ParkCity Church en andere kerken als met zijn eigen kerk. Hij had het doel voor ogen waar Jezus voor bad in de tuin van Gethsemane:

 ‘Laat alle gelovigen samen één zijn. Net zoals wij samen één zijn, Vader. En laat alle gelovigen ook één zijn met ons. Dan zullen alle mensen op aarde geloven dat u mij gestuurd hebt.’ Johannes 17:21 (GBV)

Eenheid is niet vanzelfsprekend. De bijbel zegt dat de heilige Geest eenheid geeft, maar dat wij vervolgens ons uiterste best moeten doen die eenheid te bewaren!

‘De heilige Geest heeft ervoor gezorgd dat jullie een eenheid zijn. Doe je uiterste best om die eenheid te bewaren, door in vrede met elkaar te leven.’ Efeziers 4:3 (GBV)

En dat deed Jan! Met heel veel geduld, liefde, gebed en toewijding deed hij zijn uiterste best om de eenheid tussen kerken in Zuid Limburg en Zuid Nederland te bewaren. Eenheid tussen kerken en leiders, dat is iets wat Jan nalaat! Nu is het onze beurt om die eenheid te bewaren en zijn werk voort te zetten!

Jan, ik zal je missen. Ik zie je op die dag dat ik door de Heer word thuisgehaald! Bedankt voor wie je was en wat je betekent hebt voor mij en voor velen!

Je medestrijder in het zuiden,

Remco

Geplaatst op Geef een reactie

Happy birthday rap

He will rejoice over you with singing. Sefanja 3:17 (NKJV)

Vanmorgen vroeg om 7 uur deden Mireille en ik de deur open van de slaapkamer van Joshua. Het was er zo stil dat we dachten dat hij sliep. Maar net toen we de deur open deden en ‘lang zal hij leven’ begonnen te zingen sprong hij uit bed, besprong ons en begon te zeggen hoe blij hij was om jarig te zijn.

Happy birthday

Eenmaal beneden zette ik mijn happy birthday playlist op Spotify aan. Naast happy birthday van Stevie Wonder, kwam er ook een happy birthday rap voorbij. Ik besloot even een freeslyle rap voor Joshua te doen. Ik rapte over zijn geboorte, over de persoon die hij nu is, waar hij goed in is maar opeens ging de rap over de toekomst. Over hoe hij zal opgroeien als man van God, hoe hij door God gebruikt gaat worden, dat hij een echtgenoot en vader zal worden. Joshua kwam naar me toe, ik tilde hem op, knuffelde hem en ik merkte dat Joshua geraakt was. Hij kreeg ‘blije tranen!’

Heaven FM

Op dat moment besefte ik dat zoals ik rapte over mijn zoon, God zingt over ons. (of zou hij voor rappers een rap doen?). Zoals mooi staat beschreven in Sefanja 3:17, dat Hij zal laten zien hoe blij hij met je is door over je te zingen! Wat zingt God over jou? Ik rapte over Joshua’s geboorte, over wie hij nu is en over zijn toekomst! Zou het zo kunnen zijn dat God zingt over hoe geweldig mooi Hij je gemaakt heeft, dat Hij zo blij is dat je leeft, dat Hij blij is met jouw unieke eigenschappen en talenten, dat Hij zingt hoe blij Hij is dat je gered bent door zijn Zoon Jezus, dat Hij een hoopvolle toekomst voor je heeft en dat jouw leven tot zegen mag zijn voor anderen! Tune vandaag maar eens in op Heaven FM en luister naar wat God over jou zingt vandaag!

 

 

Geplaatst op Geef een reactie

Verloren generatie of Jozua generatie?

Afgelopen zondag spraken er in ParkCity Church drie jongeren, te weten Jochem, GianLuca en Sarai. God werkte op een bijzondere wijze door hen heen en het raakte me om te zien dat er een nieuwe generatie opstaat die radciaal voor Jezus wil leven. En dat in een tijd waar jongeren massaal wegblijven uit de kerk en een generatie verloren lijkt te gaan. Maar hoe kijken we naar onze jongeren? Als een generatie die buitgemaakt gaat worden, of als een generatie die in bezit gaat nemen?

Deuteronomium 1:39 En jullie kinderen, die volgens jullie buitgemaakt zouden worden, jullie kinderen die zich nog niet bewust zijn van goed en kwaad, mogen dat land ook binnengaan. Aan hen zal ik het geven, zij zullen het in bezit nemen.

In de eerste hoofdstukken van Deuteronomium blikt Mozes terug op de tijd in de woestijn. En hier in vers 39 herinnert hij het volk aan hun reactie toen ze bij het beloofde land waren aan gekomen en er door hun angst en ongeloof niet naar binnen wilden gaan. Het volk was bang dat hun kinderen in het beloofde land buitgemaakt zouden worden! Met andere woorden, ze waren bang dat een hele generatie door de vijand gevangen genomen zouden worden, of misschien wel zou worden gedood.
Zo kunnen ook veel mensen vandaag de dag zich zorgen maken over jongeren; blijven ze wel de Heer volgen? Er komt zoveel op ze af! Het is zo moeilijk voor hen om Jezus radicaal te volgen op school! Etc.

God kijkt anders
Maar God kijkt anders naar de jonge generatie! God ziet een generatie die niet buitgemaakt gaat worden in het land van de vijand, maar een generatie die het land van de vijand gaat bezitten en gaat veroveren. De generatie waarvan de ouderen dachten dat een verloren generatie zou worden, als ze het beloofde land zouden intrekken, werd de Jozua generatie die in geloof het land zou innemen!

Ik zie een jonge generatie, die op staat! Radiciaal voor Jezus uitkomt! Ik zie een generatie die stand houd en gebruikt word door God! Geen verloren generatie, maar een generatie die het het goede nieuws van Jezus brengt aan het verlorene! Een generatie met impact!

Geloof jij dat ook?

Luister hier de preken van Jochem, Gianluca en Sarai

Geplaatst op Geef een reactie

De ‘onaanzienlijke’ U2 en Christiano Ronaldo

Laatst kwam ik twee filmpjes tegen op youtube die voor mij de aanleiding waren deze blog te schrijven.

U2 

Het eerste filmpje gaat over de band U2 vermomd als doodgewone New Yorkse straatartiesten. Ze spelen/zingen hun bekende lied ‘still haven’t found what i am looking for’. Maar niemand slaat acht op ze en iedereen loopt ze straal voorbij. Totdat ze laten zien wie ze echt zijn! Dan komt de mensenmassa om hen heen staan om hun toe te juichen en mee te zingen.

Christiano Ronaldo

Het tweede filmpje gaat over Christiano Ronaldo, de bekende voetballer van Real Madrid, die zich als zwerver verkleed en voetbalkunstjes laat zien om geld op te halen. Niemand besteed aandacht aan hem; het is immers maar een zwerver. Dat hij goed kan voetballen zien ze niet eens, of ze willen het niet zien. En dan komt er een jongetje aan die wel oog heeft voor deze bijzondere zwerver die waanzinnig goed kan voetballen. Ronaldo kiest dit jongetje uit om zijn ware identiteit aan te laten zien en hij krijgt zijn voetbal met handtekening. Zodra iedereen ziet dat het Ronaldo is, komen de mensen massaal op hem af en word er druk gefilmd en gefotografeerd.

U2 zong goed, Ronaldo voetbalde goed! Maar toch sloeg niemand acht op ze!

Hoe kan het dat mensen de mooie uitvoering van het bekende U2 lied van deze ‘onbekende’ straatartiesten niet konden waarderen?

Hoe kan het dat niemand applaudisseerde voor de voetbalkunsten van deze zwerver? Omdat de mensen deze straatartiesten maar ‘gewoon’ vonden! Ze lieten buitengewone dingen horen en zien, maar omdat ze er ‘gewoon’ en ‘onbekend’ uitzagen, kon niemand horen dat het U2 was en kon niemand zien dat het Ronaldo was. Je zou ook kunnen zeggen dat ze onaanzienlijk waren en als onaanzienlijk werd behandeld. Daar heeft Jezus ook iets over gezegd:

Onaanzienlijk?

“Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan.” Mattheus 25:40

Als we iemand als onaanzienlijk behandelen, dan behandelen we Jezus ook als onaanzienlijk! Dan kunnen we Jezus in die persoon niet zien. En feit is dat Jezus ons allemaal uniek heeft gemaakt, met unieke gaven en talenten waardoor we elkaar tot zegen kunnen zijn. Maar als we elkaar als gewoon en onaanzienlijk behandelen, dan werpen we een blokkade op om de zegen van Jezus te ontvangen die Hij door die ander heen aan jou wil geven. Het kind dat de zwerver op waarde schatte, kreeg als enige Ronaldo te zien en mocht de bal met handtekening in ontvangst nemen. Als wij elkaar anders gaan ‘zien’, op waarde schatten, eren en waarderen zoals dit kind deed met een zwerver, dan zullen wij meer en meer Jezus in elkaar kunnen zien en kunnen we ontvangen datgene wat Hij aan jou wil geven door die ‘gewone’ mensen om je heen die God aan jou gegeven heeft.

Filmpje 1

Filmpje 2

Geplaatst op Geef een reactie

‘If you stand alone, you fall alone’

Bam! Daar lag ik dan, lang uit op de grond. Ik kon de klap nog maar net opvangen met mijn handen, maar kon niet voorkomen dat mijn borstkas een behoorlijk dreun kreeg. Ondanks de pijn en de schrik dat ik van mijn fiets gevallen was, maakte ik me in eerste instantie geen zorgen om mijn lichaam of mijn fiets. Nee, ik maakte me zorgen of iemand het gezien had. Ik speurde snel de weg (zie foto) af op zoek naar iemand die getuige was geweest van mijn val en slaakte ondanks de pijn een zucht van verlichting dat niemand het gezien had. Ik constateerde dat mijn broek en jas helemaal onder de modder zaten. Mijn fiets was nog heel en ik reed snel weer door, terwijl ik me voor nam om nooit meer op een weg met kuilen een bidonfles te pakken. Het duurde niet lang of er verscheen een glimlach op mijn gezicht. Waarom?

Carl Lentz

Een uur daarvoor had ik namelijk naar een preek van Carl Lentz (voorganger van Hillsong New York) geluisterd. In zijn preek ‘that girl is poison’ vertelt hij dat hij vrienden in zijn leven heeft die in zijn leven mogen spreken en hem mogen aanspreken en tegen houden als hij verkeerde keuzes dreigt te maken. Hij benadrukte het belang van niet alleen staan in je bediening en de roeping die God je gegeven heeft. Because if you stand alone, you fall alone! Kortom, als je alleen staat en valt, dan is er niemand om je overeind te helpen.

Elkaar overeind helpen

Een uur later fietste ik alleen en viel ik alleen (en er was letterlijk niemand om me heen). De uitspraak van Carl Lentz kwam weer in mijn gedachten en ik kon de humor er wel van in zien. Vreemd, dat ik juist blij was dat ik alleen viel en dat er niemand om me heen was. Vreemd, dat ik me in eerste instantie druk maakte om wat anderen zouden vinden van mijn val. We vallen allemaal wel eens! Niemand is perfect. Ik had net nog amen gezegd op zo’n mooie quote, maar een uur later dacht ik precies het tegenovergestelde!

Is dat niet ook vaak zo in ons geestelijke leven? Dat we liever alleen staan in onze worstelingen, zonden en moeiten in plaats van het te delen met mensen die dichtbij ons staan. Is het niet zo dat dat we eerder geneigd zijn onze pijn te verbergen en dat we ons schamen voor de ‘moddervlekken’ als gevolg van de val (zoals ik op de weg naar huis). Maar jezelf isoleren gaat je niet helpen! God wil niet dat we ons isoleren als het moeilijk gaat. Nee, God heeft mensen om je heen gegeven zodat je niet alleen staat en niet alleen hoeft te vallen. Laat ze toe in je leven, isoleer je zelf niet als je dreigt te vallen of gevallen bent! God wil je staande houden en overeind helpen door de mensen om je heen. Het is zoals Salomo het gezegd heeft in Prediker:

‘Wanneer twee vrienden samen zijn en een van beiden valt, helpt de ander hem weer overeind, maar wie alleen is en ten val komt is beklagenswaardig, want hij heeft niemand die hem op de been helpt.’ Prediker 4:10 

Dank God voor je partner, je vrienden, je ouders, je broers, je zussen, je gemeenteleden, je leiders en iedereen die God aan je gegeven heeft! God heeft ze niet voor niets gegeven!

You don’t stand alone, so you won’t fall alone!

Bekijk hier de preek van Carl Lentz vanaf 25:15 t/m 28:00 min

Geplaatst op Geef een reactie

‘Dit is geen compliment, het is zo!’

Ik had net verkering met Mireille, toen ik een keer mee ging met haar familie naar Amsterdam. We hadden ergens gegeten en ‘s avonds liepen we terug naar de auto. Mijn schoonvader liep gearmd met zijn twee dochters; Mireille aan de ene kant, Claire aan de andere kant. Op een gegeven moment werd mijn schoonvader gestopt door een oudere surinaamse man. Hij zei tegen mijn schoonvader: ‘je hebt het goed gedaan, je bent een rijk man!’ Dit moment vergeet ik nooit, want op dat moment bad ik tot God dat ik later, als mijn dochters volwassen zijn, ook zo met ze op straat kon lopen en dat de vader-dochter band altijd heel sterk zou blijven.

Gisteren liep ik door Amsterdam met mijn gezinnetje.

Ik werd aangesproken door een oudere surinaamse man die zei: ‘je bent rijk! Je hebt geluk’, terwijl hij keek naar mijn kinderen en mijn vrouw.

Ik moest meteen denken aan dat moment met mijn schoonvader en de woorden kwamen echt mijn hart binnen. Hoe vaak zijn we niet gericht op alles wat we niet hebben, en raken we gewend aan datgene wat we wel hebben en wat uiteindelijk het meest waardevol is in het leven. Dank U Heer voor mijn huwelijk, voor mijn kinderen, voor de harmonie in ons gezin en dat we allemaal U dienen!

Een uur later werd ik weer aangesproken. Weer door een oude surinaamse man. ‘Zijn die kinderen allemaal van jullie samen?’, vroeg hij. Dat Joshua van mij is (een witte neger) kon hij wel zien, maar hij dacht dat Nyomi en Phebe alleen van Mireille waren. Ik vertelde hem dat dit onze kinderen waren. Toen zij hij: ‘je bent rijk! Je hebt het goed gedaan!’ Ik antwoordde door te zeggen: ‘bedankt voor het compliment!’ Waarop hij antwoordde met een zwaar surimaanse accent: ‘dit is geen compliment, het is zo!’

Het is zo! Ja het is zo! Ik ben rijk! Ik verliet de MC donalds met mijn vrouw en kinderen en voelde me de rijkste man op aarde!

we are family

Geplaatst op Geef een reactie

Is zijn genade jou echt genoeg?

Lukas 15: 31 Zijn vader zei tegen hem: “Mijn jongen, jij bent altijd bij me, en alles wat van mij is, is van jou.”

Deze uitspraak komt van de vader in het verhaal van de verloren zoon. Hij spreekt hier tegen zijn oudste zoon die het niet eerlijk vind dat zijn broertje, die er een potje van gemaakt heeft, een feest krijgt en hij niet! Deze oudste zoon had moeite met de genade van zijn vader voor zijn jongste zoon! Hij vond het niet eerlijk en liet dat duidelijk merken ook! En dan zegt de vader iets heel moois; “Mijn jongen, jij bent altijd bij me, en alles wat van mij is, is van jou.” 

Waarom vergelijk je je met je broertje? Waarom ben je zo ontevreden? Je bent toch altijd bij me?  Alles wat van mij is van toch van jou? Mijn genade is er ook voor jou! Mijn genade voor jou is genoeg!

De oudste zoon kon geen genade aan zijn broertje geven omdat hij zelf de genade van de vader nog niet begrepen had. Hij was er van overtuigd dat je de liefde van de vader moest verdienen door goed je best te doen. Hij had altijd goed zijn best gedaan en verdiende een feest en een gemest gebraden kalf! Zijn broertje had de erfenis van zijn vader verpatst aan een zondig en losbandig leven! Hij verdiende geen feest; hij verdiende straf!

De oudste zoon protesteert tegen de genade van de vader voor zijn broertje vanwege zijn goede prestaties! De jongste zoon protesteerde ook tegen de genade van de vader vanwege zijn slechte prestaties! “ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden.” Lukas 15: 21b

Protesteren en presteren

Ze protesteerde alle twee! De één zei: “ik verdien het!” De ander zei: “ik verdien het niet!” Maar de vader kijkt niet naar jouw prestaties en is helemaal niet bezig met de vraag of je het verdient of niet! Nee, hij kijkt naar de prestatie van Jezus aan het kruis en geeft zijn genade omdat Jezus jou plaats nam.

En toch hebben we allemaal de behoefte om te presteren in het leven en iets te bereiken. Maar als we ons vergelijken met anderen zoals de oudste zoon zich vergeleek met zijn broertje, zal het nooit genoeg zijn! Jezus zegt:”mijn genade is jou genoeg!” Daar kun je zonder bij na te denken heel makkelijk amen op zeggen! Maar is zijn genade ook werkelijk genoeg voor jou? Stel je voor dat vanaf nu alles hetzelfde zou blijven in je leven of zelfs achteruit zou gaan!” Kun je daar genoegen mee nemen? Is het genoeg dat de vader tegen jou zegt: ‘Mijn jongen, mijn dochter, jij bent altijd bij me, en alles wat van mij is, is van jou! Ben ik meer dan genoeg voor jou?”

Stop met protesteren tegen zijn genade en stop met presteren voor zijn genade! Zeg het vandaag maar tegen Jezus! Heer, Uw genade is mijn genoeg, want U bent altijd bij me en alles wat van U is is van mij!

Geplaatst op 2 reacties

Mozes en Jezus

Deuternonium 5:5 Ik stond toen tussen hem en u in om zijn woorden aan u door te geven, want u was bang voor het vuur en durfde de berg niet op.

1 Timotheus 2:5 Want er is één God en ook één middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus, 6 die Zich gegeven heeft tot een losprijs voor allen

Wat hebben Mozes en Jezus gemeen?
Beiden fungeerden als middelaar tussen de mens en God. Mozes stond tussen het volk van Israel en God in. God sprak tot Mozes en hij gaf Gods woorden door aan het volk. Waarom? Er staat dat het volk bang was voor het vuur en de berg niet op durfde.
Verder op lezen we in vers 24: 

Zie, de HERE, onze God, heeft ons zijn heerlijkheid en zijn grootheid getoond, en zijn stem hebben wij gehoord uit het midden van het vuur; op deze dag hebben wij gezien, dat God spreekt met een mens, en dat deze toch in leven blijft.  Maar nu, waarom zouden wij sterven? Want dit grote vuur zal ons verteren; als wij nog langer de stem van de HERE, onze God, horen, zullen wij sterven.

Wat hier opvalt, is dat het volk  aangeeft dat ze gezien hebben dat ze God kunnen horen spreken en blijven leven! Je zou dan toch denken, nou, God kan dus ook met ons spreken en niet alleen tot Mozes. Maar het volk trekt een andere conclusie. Als we nog langer de stem van de Here onze God horen zullen we sterven. En vanaf dat moment wordt Mozes de middelaar tussen het volk en God. Iedere keer zou Mozes tussen beiden treden.

Mozes is een profetisch beeld van wat Jezus zou doen.

Mozes was de middelaar van het oude verbond, Jezus de middelaar van het nieuw en beter verbond. Maar er in een verschil. Mozes moest keer op keer als middelaar optreden, en het volk bleef bang voor God. Jezus heeft één keer als middelaar opgetreden; namelijk door zijn leven te geven aan het kruis. Hierdoor hoeven wij nooit meer bang te zijn. Mogen we weten dat God met ons wil spreken! Mogen we weten dat we de berg op mogen gaan om dichtbij God te komen.

Hebreeen 8:6 Nu echter heeft Hij een zoveel verhevener dienst verkregen, als Hij de middelaar is van een beter verbond, waarvan de rechtskracht op betere beloften berust.